ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Detta är Specialreportage-sidan av den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), som är en fristående, opartisk och privatägd tidning i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@stockholmsvarjehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 23 juni 2020 klockan 08.45.


 

Region Stockholm:

Transdev ska
köra Roslags-
banan och
busstrafiken
i Norrort och
Norrtälje

På ett extrainsatt möte den 12 maj 2020 beslutade Trafiknämnden i Region Stockholm att uppdra åt Transdev Sverige AB att utföra SL-trafiken på Roslagsbanan samt busstrafiken i Norrort och Norrtälje.

De nya avtalen träder i kraft under våren och sommaren nästa år (2021).

För närvarande är det Arriva Sverige som kör Roslagsbanan och busstrafiken i Norrort samt Nobina som kör Norrtäljetrafiken.

De aktuella beslutsärendena i Trafiknämnden heter "Tilldelningsbeslut avseende upphandling av spårtrafik på Roslagsbanan (E34)" och "Tilldelningsbeslut avseende upphandling av busstrafik Norrort (E35) och Norrtälje (E38)".

ROSLAGSBANAN

Avtalsområdet "Trafikavtal E34, Roslagsbanan" träder i kraft den 2 april 2021 och sträcker sig över 12 år.

Avtalets värde beräknas till cirka 4 miljarder kronor. I upphandlingen inkom sex anbud.

Roslagsbanan har årligen cirka 15 miljoner påstigande.

BUSSTRAFIK I NORRORT

I avtalsområdet "Trafikavtal E35, buss Norrort" ingår busstrafiken i Täby, Vaxholm, Österåker, Danderyd och Vallentuna med cirka 23 miljoner påstigande per år.

Avtalet är utformat som en kombination av ersättning för utförd produktion och rörlig ersättning per validerad biljett.

Det träder i kraft den 2 april 2021 och sträcker sig över 9 år. Avtalets värde beräknas till cirka 5,7 miljarder kronor. I upphandlingen inkom fem anbud.

Tre linjer och ett område i västra Vallentuna får anropsstyrd busstrafik i det nya avtalet.

NORRTÄLJE-BUSSARNA

I avtalsområdet "Trafikavtal E38, Norrtälje" ingår busstrafiken i Norrtälje samt pendelbussar till och från Stockholm. Området har cirka 5,5 miljoner påstigande per år.

Avtalet är utformat som en kombination av ersättning för utförd produktion och ersättning  per validerad biljett.

Det träder i kraft den 25 juni 2021 och sträcker sig över 9 år.

Avtalets värde beräknas till cirka tre miljarder kronor. I upphandlingen inkom fyra anbud.

Två linjer samt områdena nordvästra Rimbo och västra Norrtälje får anropsstyrd busstrafik i det nya avtalet.

TRANSDEV SVERIGE AB

Transdev kör idag busstrafik för SL i Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna.

Transdevs dotterbolag Blidösunds-bolaget kör pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholm samt 18 av Waxholmsbolagets fartyg i skärgårdstrafiken.

Transdev kör också upphandlad busstrafik i tio regioner samt upphandlad tågtrafik för Öresundståg i Skåne, Kustpilen i Östra Götaland, Upptåget i Uppland och spårvagn i Norrköping.

Transdev bedriver även fjärrtågstrafik med Snälltåget.

MÅLET MED UPPHANDLINGARNA

Region Stockholm meddelar att målet med upphandlingarna har varit att teckna trafikavtal som ska bidra till att öka det kollektiva resandet samtidigt som kundnöjdheten bibehålls och på sikt ökar.

Andra mål är att trafiken ska bedrivas miljöanpassat, säkert och resurseffektivt.

– Även om den nuvarande Coronakrisen kommer att påverka samhället och kollektivtrafiken under en lång period framöver, så är det viktigt att trafiken utförs så bra som möjligt. De tilldelningsbeslut som idag fattats kommer att bidra till detta.

Det säger Sara Catoni, chef för Region Stockholms trafikförvaltning och AB SL, i ett uttalande den 12 maj.

Publicerat: 13 maj 2020.

 


ANNONS


 

Författaren
Lotta Holmgren
och konstnären
Peter Eugén
ställer ut
i Wira Bruk

Liselotte "Lotta" Holmgren ställer ut sina spänningsromaner och sin fotokonst tillsammans med Peter Eugéns akvarellmålningar i Wira Bruks kulturstuga (före detta kaffestuga). Fotograferad den 27 juli 2019.

 

Natur- och popkonstnären Peter Eugén samt författaren, fotografen och lokalpolitikern Lotta Holmgren ställer ut sina verk tillsammans i Wira Bruk i Österåkers kommun från och med den 27 juli till och med den 2 augusti 2019.

Peter Eugén (med efternamnet Nilsson när han vill använda det) beskrivs på sin egen hemsida som "en självlärd, spännande och talangfull konstnär med ett 50-tal utställningar runt om i landet och utomlands".

Hans konst har uppmärksammats av många konsthandlare och kändisar runt om i världen. Bland andra Bruce Springsteen, Sean Connery, Phil Collins, Danny Trejo och Toni Robbins.

Han har setts i Fox News, ABC News, Herald Finance, CBS News, NBC och i många tidningsartiklar.

Peter Eugén Nilsson föddes 1978 och är uppväxt i Sundsvall. Sedan 2007 är han bosatt och verksam i Stockholmsområdet.

Han började sin karriär som naturmålare. Efter att ha flyttat till Stockholm fokuserar han mer på porträttmålning och popkonst.

I utställningen i Wira Bruk dominerar hans Norrlandsmotiv med björkstammar och näckrosor.

Lotta Holmgren är en mångsysslare. Hennes yrkeserfarenhet omfattar uppdrag som företagsrådgivare, kommuntjänsteman, fotograf, författare, skådespelare och politiker.

Hon bor i Åkersberga och är för närvarande moderat ledamot i kommunfullmäktige i hemkommunen Österåker, ordförande i dess Val- och demokratinämnd samt nämndeman i Attunda tingsrätt.

Lotta Holmgren kom ut med sin andra spänningsroman 2018. Den heter "Inga tårar för Doris". Illustrationen på bokomslaget är skapad av Peter Eugén Nilsson.

Lotta Holmgrens debutroman "Kommunalrådet som försvann" gavs ut 2017.

Omslaget till Lotta Holmgrens senaste roman, "Inga tårar för Doris", är illustrerat av Peter Eugén Nilsson.

Publicerat: 28 juli 2019.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

Stockholms Varjehanda recenserar:

Utställning på ArkDes i Stock-
holm om LKAB:s fascinerande
flytt av stadskärnan i Kiruna

Ett av flera kulturhistoriska hus som har flyttats i den pågående gigantiska stadsomvandlingen i Kiruna är den här stora Ingenjörsvillan. Fotot togs den 31 augusti 2017 på E10 Nordkalottvägen av fotografen Jessica Nildén. Ingenjörsvillan är LKAB:s 39:e byggnad i ordning och färdigställdes år 1900. Till höger i bakgrunden på fotot ses gruvberget Kiirunavaara med LKAB:s kontorsbyggnad.

 

I Sveriges nordligaste och till arealen största kommun, Kiruna, pågår för närvarande en av de mest omfattande stadsomvandlingarna i modern tid. Kirunas stadskärna flyttas tre kilometer österut på grund av utbyggnaden av LKAB:s järnmalmsgruva som staden är uppbyggd kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem. Hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas.

En delvis ny stad tar form. Kiruna kommun har idag fler än 22 000 invånare, varav över 16 000 bor i tätorten (Kiruna stad).

Om denna stadsomvandling handlar utställningen "Kiruna Forever" på ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) intill Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Den 2 juni 2020 återöppnades ArkDes efter coronastängningen. "Kiruna Forever" undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer.

Exempel på medverkande i utställningen: Iwan Baan, Anne Dessing and Michiel van Iersel, Design Earth, Henning Larsen, Ingela Johansson, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, New Mineral Collective, Outi Pieski, Sandellsandberg Arkitekter, Studio Folder, Territorial Agency, Anja Örn, Tomas Örn, Fanny Carinasdotter, Liselotte Wajstedt, White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten med flera.

I "Kiruna Forever" får besökaren också se verk av Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Axel Törneman och Nils Nilsson Skum från Kiruna kommuns samling. Därtill kommer ArkDes egen samling med verk av Per Olof Hallman, Gustaf Wickman, Ralph Erskine, Arthur von Schmalensee, Hakon Ahlberg och Örjan Lüning med flera.

Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker: Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med invånarnas identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur bestämmer vi vad som ska sparas av kulturarvet och vad som ska offras? Hur påverkas urfolket samernas traditionella näringar? Hur permanenta är städerna vi lever i?

"Kiruna Forever" är producerad av ArkDes. Utställningen visas den 2 juni 2020–7 februari 2021. Fritt inträde. En parallellutställning arrangeras på Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum med bas i Kiruna. Några konstverk har specialbeställts gemensamt och visas samtidigt på båda arenorna.

Utställningskurator är Carlos Mínguez Carrasco. Assisterande utställningskurator: Sujy Lee. Utställningsproducent: Johanna Fogel.

KIRUNA OCH GRUVBOLAGET LKAB

Historisk bakgrund: År 1890 grundades LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), gruvdriftskoncernen som numera ägs helt av den svenska staten. LKAB ansvarar för järnmalmsbrytningen i Kiruna. Företaget är Europas största järnmalmsproducent. Det är LKAB som flyttar Kirunas stadskärna när gruvan breder ut sig under stadens fötter.

Kiruna grundades år 1900. Hjalmar Lundbohm räknas som dess grundare. Han var disponent för gruvbolaget LKAB, som påbörjade brytning av järnmalm i Kiirunavaara i slutet av 1890-talet. Hjalmar Lundbohmsgården är en av de kulturbyggnader som har flyttats i och med gruvbrytningen. Sedan 2017 finns den vid foten av Luossavaara – utsiktsberget för midnattssolsturister.

År 2004 meddelade gruvbolaget LKAB i ett brev till Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen inom en överskådlig framtid. Prognosen som presenterades visar hur gruvbrytningen kommer att drabba staden vid fortsatt produktion av järnmalm, då deformationerna (sprickbildningarna) påverkar Kirunas centrum. Kiruna kommun går sedan med på att flytta delar av staden då gruvbrytningen är en viktig näring.

Enligt Kiruna kommuns tidsplan för utvecklingen i den nya stadskärnan och LKAB:s tidsplan för flytt ska stadskärnan stå klar 2022. Samma år ska handel och annan service flyttas från dagens centrum till nya centrum. Detta ska ske samfällt då ingen butiksägare vill vara först och ensam i det nya, samtidigt som ingen vill vara sist och ensam kvar i det gamla.

KRAFTIGT GRUVSKALV NYLIGEN

Sprickbildningen i marken tas på stort allvar. Storskalig brytning efter malm i underjordsgruvor kan ge upphov till så kallad seismisk aktivitet. Det betyder att det uppstår skakningar, eller skalv, i berggrunden.

Sådana skalv med varierande styrka inträffar ganska ofta. Den senaste riktigt stora seismiska händelsen i Kirunagruvan inträffade så sent som natten mot måndagen den 18 maj 2020 klockan 03:11.

Magnituden uppgick till så mycket som 3,3 på den lokala skalan! Vid tillfället befann sig 13 personer under jord och dessa utrymdes. Sättningarna kändes rejält både under jord och i samhället.

LKAB skrev så här i sitt pressmeddelande: Natten mot måndagen den 18 maj skedde ett stort skalv som har lämnat få oberörda. Det är nämligen den kraftigaste seismiska händelsen som någonsin har registrerats av LKAB. Händelsens magnitud uppgick till 3,3 på den lokala skalan. Skadorna i gruvan är både omfattande och utbredda.

Utställningen "Kiruna Forever" ryms i den här utställningshallen på ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. I förgrunden till höger hänger konstverket "Korsande stigar", på samiska "Ruossalas bálgát", (2014) av Outi Pieski. Installationen är utförd med samma teknik och material som används vid tillverkningen av samiska sjalar.

När man går in i den här hallen undrar man om utställningen börjar till höger eller vänster. Svaret är: Ingetdera. Utställningen börjar nämligen mitt emellan. Vore bra med en skylt "Börja här!". De utställda föremålen är inte heller konsekvent ordnade i nummerföljd. Nummer 11 och 38 finns nära varandra, medan nummer 12 finns på andra sidan hallen. Utställningen är annars informativ och pedagogisk.

Fotona från utställningen är tagna den 9 juni 2020.

ArkDes framhåller att utställningen "Kiruna Forever" innehåller "en 1:1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset". Det är en förvillande formulering med tanke på att det forna stadshuset i Kiruna är alldeles för stort för att rymmas i helformat i utställningshallen. Men den lilla del av stadshuset som visas i originalstorlek på utställningens bortre kortsida ger en viss inblick i hur den kulturhistoriska byggnaden har sett ut. Mest minnesvärt av designen är de rutiga balkongräckena i träslaget "oregon pine" och den mönstrade väggen i bottenplanet (även om väggen var betydligt brunmurrigare i verkligheten).

Kirunas gamla stadshus, "Igloo", invigdes 1963. Året därpå blev det utsett till Sveriges vackraste offentliga byggnad och fick då Kasper Salinpriset. Byggnaden är ritad av arkitekten Arthur von Schmalensee.

År 2001 blev stadshuset byggnadsminnesmärkt. Det betyder att byggnaden måste bevaras för all framtid. Eftersom gruvans deformationer (till exempel sprickbildning i marken) påverkar stadshuset och byggnaden inte går att bevara så upphävdes beslutet om byggnadsminne 2012. I och med upphävningen av skyddet så har stadshuset dokumenterats på olika sätt. Delar av stadshuset, såsom konst och material, lever vidare på andra platser i Kiruna.

Kirunas nya stadshus, "Kristallen", i den nya stadskärnan cirka tre kilometer österut (närmare flygplatsen) togs i bruk 2018.

På utställningen visas dessa två byggnadsmodeller (i olika skalor). Arkitekt Gustav Wickmans "Kiruna Kyrka" (1909) i målat trä (till vänster) och hans "Bläckhornshus" (arbetarbostad) i Kiruna 1902–1904. Modellen av arbetarbostaden är målad i trä och inlånad från LKAB:s gruvmuseum i Kirunagruvan. Vissa av Bläckhornshusen flyttades under 2018 och 2019 till ett område med historiska byggnader i den nordvästra delen av Kiruna.

Mellan åren 1900 och 1912 formgav arkitekten Gustaf Wickman några av tidens mest representativa byggnader i Kiruna. Kyrkan anses vara en av de största och främsta träkyrkorna i Sverige, byggd i nygotisk stil. Kyrkan kommer att flyttas till den nya stadskärnan under de närmaste åren.

Skulptören Christian Eriksson har gjort de tolv skulpturerna på kyrkans takfall och reliefen ovanför kyrkporten. Skulpturerna framställer människor i olika sinnestillstånd: Ingivelse, Hänryckning, Förtvivlan, Blyghet, Övermod, Fromhet, Förtröstan, Andakt, Svårmod, Sorg, Kärlek och Ödmjukhet. Altartavlan är målad av Prins Eugen och kallas "Den heliga lunden".

Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm sade till arkitekten Gustaf Wickman "Du ska rita en kyrka som är som en lappkåta". Kiruna kyrka har tilldelats priset som "Sveriges vackraste byggnad".

RECENSIONSBETYG

Stockholms Varjehanda ger utställningen "Kiruna Forever" hos ArkDes betyget 3 stjärnor på skalan 1–5 i besöksvärde.

Stockholms Varjehanda ger utställningen "Kiruna Forever" hos ArkDes betyget 5 stjärnor på skalan 1–5 i ämnesval: Att ett gruvbolag flyttar en svensk stads centrum är ett toppintressant ämne!

Stockholms Varjehanda ger därmed utställningen "Kiruna Forever" hos ArkDes det sammanvägda betyget 4 stjärnor på skalan 1–5 i upplevelsevärde.


Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 23 juni 2020.

 


ANNONS


 

Vad gör de egentligen på
Regeringskansliet?
Svaret ges i den nya årsboken!

"Regeringskansliets årsbok 2019" publicerades den 4 maj 2020. Årsboken innehåller 95 intressanta sidor med färska fakta och exempel på hur Sverige styrs i praktiken.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.

Tjänstemännen stödjer regeringen genom att utreda olika frågor, utforma förslag till lagstiftning, ta fram förslag till budgetproposition, ge underlag för styrning av myndigheter, utveckla relationer med andra länder samt förbereda olika beslut och ställningstaganden i förhandlingar till exempel inom EU. Det skriver Regeringskansliets förvaltningschef Mikael Granholm i förordet.

STATSMINISTERN ÄR BÅDE REGERINGSCHEF OCH MYNDIGHETSCHEF

Regeringskansliet är en myndighet, som består av Statsrådsberedningen, alla elva departementen och Förvaltningsavdelningen.

Myndigheten leds av statsministern. Det innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef för myndigheten Regeringskansliet.

I den löpande ledningen av Regeringskansliet biträds statsministern av en statssekreterare i Statsrådsberedningen, av förvaltningschefen i Regeringskansliet och av rättschefen i Statsrådsberedningen.

I varje departements ledning finns ett eller flera statsråd (ministrar), varav ett är departementschef. Varje statsråd har stöd av statssekreterare, politiskt sakkunniga, pressekreterare och tjänstemän i departementet. Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningschefen.

Utlandsmyndigheterna (det vill säga ambassader, representationer, delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD samt karriärkonsulat) är egna myndigheter som i administrativt hänseende är direkt underställda Regeringskansliet.

Regeringen tillsätter kommittéer och särskilda utredare. Dessa är egna myndigheter, som lyder under regeringen.

REGERINGSKANSLIET HAR 4 600 MEDARBETARE VARAV 200 POLITIKER

Av Regeringskansliets cirka 4 600 tjänstgörande är ungefär 200 politiskt tillsatta. De av Regeringskansliets medarbetare som inte är politiskt tillsatta har sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär.

Tjänstemännen arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår också i arbetet.

REGERINGSKANSLIET SAMORDNAS AV STATSRÅDSBEREDNINGEN

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Under 2019 fanns i Statsrådsberedningen statsministerns kansli och EU-ministerns kansli.

Därutöver fanns samordningskansliet, samordningskansliet för Liberalerna, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli, granskningskansliet, kansliet för samordning av EU-frågor, kansliet för EU-rättsliga frågor, kansliet för utrikes frågor och säkerhetspolitiska rådet samt Regeringskansliets internrevision. I statsministerns kansli ingick även Nationella innovationsrådets kansli. I Statsrådsberedningen tjänstgjorde under året i medeltal 191 personer.

CIRKA ETT TUSEN MILJARDER KRONOR I STATSBUDGETEN

I statsbudgeten för år 2019 uppgick inkomsterna till 1 056 miljarder kronor och utgifterna till 944 miljarder kronor. Statsbudgetens saldo uppgick således till 112 miljarder kronor. Det blev det största överskottet (den största "vinsten") på flera år för Sverige!

De fyra största inkomsterna för svenska staten under år 2019 var i miljarder kronor räknat "Direkta skatter på arbete" 655, "Indirekta skatter på arbete" 605, "Skatt på konsumtion och insatsvaror" 599 och "Skatt på kapital" 274 miljarder kronor. En viktig slutsats kan vara att produktion (arbete) beskattas hårdare än konsumtion.

Bland statens utgifter dominerade "Allmänna bidrag till kommuner" med 120 miljarder kronor, "Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning" 98, "Ekonomisk trygghet för familjer och barn" 97, "Hälsovård, sjukvård och social omsorg" 80 samt "Utbildning och universitetsforskning" 79 miljarder kronor.

SVENSKA UTLANDSMYNDIGHETER

Utlandsmyndigheterna, dvs Sveriges ambassader och generalkonsulat, är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. Utlandsmyndigheterna stärker genomslaget för regeringens politik och tillvaratar svenska intressen i utlandet.

Under år 2019 fanns det 93 svenska ambassader och 8 konsulat i utlandet. Konsulaten låg i följande åtta för Sverige viktiga städer: Hongkong, Jerusalem, Mumbai, S:t Petersburg, Istanbul, Mariehamn, New York och Shanghai.

Härutöver har Sverige sju representationer och delegationer hos internationella organisationer: EU i Bryssel, FN i New York, de internationella organisationerna i Genève, OECD/Unesco i Paris, Europarådet i Strasbourg, OSSE i Wien och Nato i Bryssel.

REGERINGSKANSLIETS INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

När det gäller extern kommunikation strävar Regeringskansliet efter att i första hand kommunicera digitalt. Navet för att kommunicera regeringens och Regeringskansliets arbete är webbplatsen regeringen.se.

Där går det bland annat att ta del av aktuell information, prenumerera gratis på nyheter och se webbsända presskonferenser. Det går också att ta del av propositioner, skrivelser och statens offentliga utredningar.

Regeringskansliet använder även sociala medier, bland annat för att nå målgrupper som normalt inte besöker regeringen.se eller för att föra en dialog direkt med målgrupperna.

På regeringen.se finns information om regeringens och Regeringskansliets närvaro i sociala medier: www.regeringen.se/press/regeringen-och-regeringskansliet-i-sociala-medier/.

SVERIGE STYRS FRÅN HERKULESGATAN 17

Under den pågående fleråriga totalrenoveringen av regeringskvarteret Rosenbad (som är avstängt) finns numera statsministern, delar av Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Förvaltningsavdelningen samt Näringsdepartementet inhysta i det närliggande kvarteret Björnen med adress Herkulesgatan 17 i Stockholm. Där ligger Sveriges nya maktcentrum.

Publicerat: 7 maj 2020

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Utställningens publikation är
bättre än själva utställningen
på Nationalmuseum


VIDEO (66 sekunder). Nationalmuseums chef Susanna Pettersson presenterade Inspirations-utställningen och dess närvarande konstnärer under den välbesökta pressvisningen den 19 februari 2020. Hon och britten James Putnam (som står bredvid henne) är utställningens curatorer.

 

Den 20 februari 2020 öppnade Nationalmuseum i Stockholm utställningen "Inspiration – Iconic Works". Den handlar om ikoniska konstverk och hur de påverkar nutida konstnärer. En av utställningens nyckelfrågor är varför vissa konstverk har blivit mer kända än andra.

Bland de nutida konstnärerna finns Marina Abramović, Jake and Dinos Chapman, Nancy Fouts, Mark Karasick, Sara Masüger, Kiki Smith, Yinka Shonibare och svensken Henrik Jonsson. Flera av dem deltog i pressvisningen den 19 februari.

1800-talet var museigrundandets stora århundrade i Europa, framhåller Nationalmuseum. Konsthistorien byggdes upp genom samlingar, museernas utställningar och de konsthistoriska handböckerna. I utställningen betonas de starka banden mellan konsthistoria och nutidskonst.

Drygt 30 konstnärer från olika delar av världen är med och visar hur de har arbetat med den västerländska konsthistoriens stora verk skapade av namn såsom Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Georges de la Tour, Vermeer, Velásquez, Goya och Rodin.

SUSANNA PETTERSSON

– Vi är vana vid att kunna besöka museer och konstutställningar på vår fritid. Däremot funderar vi rätt sällan över hur konsthistoriens stora berättelse har uppstått eller över den roll som museerna har spelat i sammanhanget. Utställningen reflekterar över påverkan som denna långa tradition har i dagens visuella kultur.

Det säger Susanna Pettersson, som är fil dr, överintendent på Nationalmuseum och en av utställningens två curatorer.

En del av konstverken har skapats särskilt för utställningen, medan andra verk är kända från tidigare sammanhang.

En diger publikation tillsammans med en intressant programverksamhet och publika visningar ger ytterligare fördjupningar till utställningen. Som exempel kan nämnas en konferens med utställningens curatorer, "katalogens" författare och några konstnärer som arrangerades den 20 februari.

"Inspiration – Iconic Works" är ett samarbete mellan Nationalmuseum i Stockholm och Konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Utställningen visas på Nationalmuseum den 20 februari–17 maj och på Konstmuseet Ateneum den 18 juni–20 september 2020.

RECENSION

Som recensent vill jag framhålla att det visserligen är en ypperlig idé att visa nutidens ofta parodiska tolkningar av gångna tiders konstnärliga mästerverk, men att det uppenbarligen är svårt att få en sådan utställning tillräckligt intressant för besökare.

Att gå runt i salarna och tillgodogöra sig all information som finns på väggarna och alla intryck som de utställda föremålen utstrålar är en prestationskrävande uppgift.

Det är egentligen först efter hemkomsten från utställningen som man i lugn och ro kan läsa igenom utställningens publikation "Inspiration – Tradition och Samtid". Då inser man hur mycket värdefullt man har passerat under museibesöket.

Det är därför jag anser att utställningens 200 sidor tjocka publikation är bättre än själva utställningen. Publikationen är mer än en katalog. Den innehåller mycket annat än utställningen. Den utgör en gedigen konsthistoria värd att spara.

Publikationen "Inspiration – Tradition och Samtid" består av tre lärorika delar:
1. Museernas historia och visning av föremål genom tiderna.
2. Ikoniska verk, böcker och kopior (om hur konstverk blir världsberömda).
3. Inspiration och tolkning (om utställningens nutida konstnärer).

Artikelförfattarna presenteras i kortfattade faktatexter i slutet av boken. Det är bra. Jag saknar dock sådana korta presentationer av de konstnärer som nämns i boken eller åtminstone nämns i utställningen.

Publikationens huvudredaktör är samma person som utställningens curator nämligen museichefen Susanna Pettersson.

Den schweiziska konstnären Sara Masüger har använt sig själv som modell i verket "Utan titel" (2019). Verket har inspirerats av Laokoongruppen, som skapades av tre skulptörer från Rhodos för mer än 2000 år sedan. Sara Masüger berättar att hon har ersatt antikens manliga hjältar med kvinno- och flickgestalter. Till konstverket har hon använt trä, järn och "acrystal, ett material som förefaller skört, men som i själva verket är förbluffande hållbart". Acrystal har gett hennes version av Laokoongruppen ett "rinnande" intryck. I Vatikanmuseerna finns förebilden: En marmorstaty från det första århundradet före eller efter Kristi födelse föreställande den trojanska prästen Laokoon och hans två söner i en dramatisk dödskamp mot två sjöormar i den grekiska mytologin.

Ännu ett konstverk på Nationalmuseums utställning där en man har ersatts med en kvinna är "Tänkaren" (efter Rodin/Degas) 2014 av Nancy Fouts. Hon föddes i USA, var huvudsakligen verksam i England och avled 2019. Hon skapade "visuella lustigheter", bland annat den här skämtsamma hybriden av två mästerverk av Auguste Rodin respektive Edgar Degas, som var verksamma samtidigt. Skulpturen är gjord i brons och ett iögonfallande flortyg. Originalet "Tänkaren" av den franske skulptören Auguste Rodin (1840–1917) föreställer en sittande grubblande man. Ett stort antal avgjutningar finns på olika museer. Många repliker i olika storlekar har också framställts, enligt Wikipedia. Bland annat finns "Tänkaren" utomhus på Prins Eugens Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm. Den franske konstnären Edgar Degas (1834–1917) är mest känd för sina målningar med balettdansöser.

Den svenska konstnären Henrik Jonsson är fascinerad av att den stora nederländska konstnären Rembrandt (1606–1669) målade sig själv hela livet. Henrik Jonssons eget projekt "Kapitel 1. Självvald exil" (2010 och framåt) är en installation på 30 skulpturer efter Rembrandts målade självporträtt. Från tvådimensionell konst till tredimensionell, kan man säga. Porträttmålningarnas mästerligt återgivna ansiktsuttryck av Rembrandt själv har överförts till porträttskulpturerna i gips på ett genialt sätt. Henrik Jonsson är född 1991 i Stöde, Medelpad. Han är numera verksam i Stockholm, där han tog sin masterexamen i fri konst på Kungliga Konsthögskolan 2018.

Det italienska universalgeniet Leonardo da Vinci (1452–1519) är och förblir en av de mest beundrade och inspirerande konstnärerna, framhåller Nationalmuseum. Hans "Mona Lisa" kan sägas vara världens mest berömda målning. Dess status framgår tydligt av att miljontals besökare flockas vid detta gåtfulla konstverk i Louvren i Paris. Här på Nationalmuseums utställning visas en modern version kallad "Spegelkula (da Vinci Mona Lisa)" av den amerikanske konstnären Jeff Koons 2015. Den är gjord i olja på en större duk än originalet samt i glas och aluminium. Konstverket ses bäst så här från sidan, så att den moderna versionens tredimensionella blåa spegelkula framträder tydligt. Mona Lisas ögon ger intryck av att följa betraktaren var denne än står i salen.

 

Stockholms Varjehanda ger Nationalmuseums utställning "Inspiration – Iconic Works" betyget 3 stjärnor på skalan 1–5 i besöksvärde.

Stockholms Varjehanda ger Nationalmuseums utställningspublikation "Inspiration – Tradition och Samtid" betyget 5 stjärnor på skalan 1–5 i läsvärde. Toppnivå!

Stockholms Varjehanda ger utställningen och dess publikation tillsammans betyget 4 stjärnor på skalan 1–5 i upplevelsevärde.


Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 28 februari 2020.

 


ANNONS


 

Stjärnartister på minneshögtid
hos kyrkan i Enebyberg

Operasångaren Sonny Wallentin ackompanjerades av Eva Sääf Wallentin under minneshögtiden den 16 februari i Enebyberg. Foto: Roger Persson/SunTower.

 

Söndagen den 16 februari 2020 gästades Equmeniakyrkan i Enebyberg av en rad världskända svenska artister i samband med en minneshögtid för den nyligen bortgångne norsk-svenske konsertpianisten Karl-Otto Hagen-Olsen.

Han spenderade mycket av sin tid i Enebyberg i Danderyds kommun. Många av de svenska opera- och Dramatenstjärnor som Hagen-Olsen arbetat med under sin långa karriär fanns på plats i kyrkan i under minneshögtiden.

Bland artisterna märktes den stora operastjärnan och tillika hovsångerskan Katarina Karnéus, som har uppträtt många gånger på Metropolitan i New York. Hon sjöng verk av bland andra Sibelius för en absolut fullsatt kyrka.

På scenen stod också den nu filmaktuella sopranen Siv Wennberg, även hon hovsångerska. Hon framförde stycken av Grieg ackompanjerad av Johan Ullén.

Uppträdde gjorde även Enebybergs egen "Ture Sventon", nämligen Helge Skoog samt Dramatenprimadonnan Margaretha Byström, känd från bland annat Rederiet. Värd för kvällen var Gösta Malmengård.

Text: Roger Persson, frilansjournalist och dokumentärfilmare
Publicerat: 23 februari 2020.

 


ANNONS


 

Stockholms containerhamn
i Frihamnen/Loudden flyttar
till Norvik i Nynäshamn


VIDEO (82 sekunder). Stockholms Hamnars marknadschef Johan Wallén svarar här på en fråga från mötesledaren Carl Bergkvist. Johan Wallén efterträds som talare av Hutchison Ports Swedens VD Lawrence Yam, som ansvarar för driften i Norviks containerterminal.

 

Det som ska bli Sveriges näst största godshamn närmar sig fullbordan: Stockholm Norvik Hamn på Norvikudden i Nynäshamns kommun kommer att öppnas snart: Containerhamnen i början av maj 2020 och Rorohamnen i september 2020.

Stockholms Hamnar (med moderbolaget Stockholms Hamn AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms kommun. Det driver hamnar i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn, enligt Wikipedia. Bolaget driver dessutom Stockholms innerstadskajer, bland dem Stadsgårdshamnen, Skeppsbron, Värtahamnen och Frihamnen.

Den regionala näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare anordnade påpassligt ett lunchseminarium om Norvik den 3 februari 2020 i kammarens lokaler på Brunnsgatan 2 nära Stureplan i Stockholm. Seminariet blev överbokat: 180 deltagare fick plats.

Seminariet öppnades av Handelskammarens näringspolitiska expert Carl Bergkvist.

Den förste gästtalaren var Stockholms Hamnars marknadschef Johan Wallén. Han informerade om att Östersjöns nya godshamn får en kajlängd på 1 100–1 400 meter, ett maxdjup på 16,5 meter vid kaj (som kan ta emot de största fartygen i Östersjön), ett industrispår i form av en fyra kilometer lång järnväg som ansluter till befintliga spår på Nynäsbanan samt TEU 300 000–500 000 per år.

TEU är, enligt Wikipedia, en förkortning av twenty-foot equivalent unit, vilket på svenska blir tjugofotsekvivalenter. Detta är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn. Numera är oftast en container 40 fot, vilket motsvarar två TEU.

Fler fakta om hamnen i Norvik: Roro-enheter per år: 200 000–350 000. Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är lastfartyg som är konstruerade så att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land (rullande gods).

Max godsmängd per år i Norvik: 8,5 miljoner ton. Norvikprojektet omfattar en exploaterad yta av cirka 40 hektar. Byggytan utgör 5 000 kvadratmeter (= 0,5 hektar).

Vad kostar hela projektet? Svaret är att budgeten uppgår till 3 715 miljoner kronor, enligt Johan Wallén.

KINESISKT FÖRETAG

Den andre talaren var Lawrence Yam, som är VD för Hutchison Ports Sweden AB. Företaget driver Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn. Han berättade i sitt anförande på engelska att Hutchison Ports är en del av CK Hutchison Holdings (CKHH) med huvudkontor i Hongkong.

Hela koncernen CKHH har verksamhet i 50 länder och fler än 300 000 anställda. Förutom hamnar omfattar koncernens verksamhet telekommunikationer (företaget 3), energi, detaljhandel och annan infrastruktur.

Däremot ska Roroterminalen i Stockholm Norvik Hamn drivas av ägaren själv dvs Stockholms Hamnar.

Den tredje talaren var Ludvig Elgström, strategisk planerare på Trafikverket Region Stockholm. Hans ämne var "Tillgänglighet till och från Norvik". Trafikverket planerar flera åtgärder på Väg 73 Nynäsvägen (Nynäshamn–Stockholm), som trots huvudsakligen motorvägsstandard ofta drabbas av köbildning under högtrafik.

Tvärförbindelserna på Södertörn utgör större problem: Väg 259 (Jordbro–Kungens kurva på E4/E20) beskrivs som en landsväg/gata med bristande trafiksäkerhet och ej full bärighet. Väg 225 (Ösmo–Södertälje) beskrivs som en smal, brant landsväg med lokal trafik och i behov av höjd trafiksäkerhet.

Nynäsbanan dvs järnvägen beskrivs som för närvarande primärt utnyttjad av pendeltågstrafik dvs för passagerare och av viss godstrafik från Nynäshamn till Jordbro. Kommande godstrafik med järnväg planeras ske nattetid.

Seminariet avslutades med en panelutfrågning. Se nedanstående bild med bildtext.

I den avslutande panelutfrågningen medverkade från vänster Mälardalsrådets generalsekreterare Maria Nimvik Stern, oppositionsregionrådet med ansvar för trafikfrågor Jens Sjöström (S), Stockholms Hamnars ordförande borgarrådet Fredrik Lindstål (C), Nynäshamns kommunstyrelses ordförande Harry Bouveng (M) och Handelskammarens mötesledare Carl Bergkvist.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Det har en uttalad hållbarhetsprofil. Totalt planeras där för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden består enligt Stockholms webbplats av följande delområden (norrifrån):

Hjorthagen står inför en spännande utveckling. Ett modernt, innovativt och miljöanpassat område ska växa fram de kommande åren. De första bostäderna började byggas våren 2011 med första inflyttning 2012. När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått 15 000 nya invånare. Förslaget till ny detaljplan för Energihamnen i Hjorthagen ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi.

Värtahamnen ska utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 2 400 bostäder och cirka 10 000 nya arbetsplatser.

I Frihamnen ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Där planeras för 1 700 bostäder, lokaler för kontor och service. Den planerade bebyggelsen karaktäriseras av närheten till hamnen. Hushöjder på sex till sju våningar skulle möjliggöra omkring 4 000 nya arbetsplatser i området.

Loudden ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Omkring 4 000 bostäder ska byggas på Loudden med start cirka 2023. Oljeverksamheten avslutades i slutet av 2019. Containerterminalen flyttas till Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamns kommun.

Cirka 180 personer deltog i Stockholms Handelskammares seminarium "Snart öppnar Stockholm Norvik Hamn – vad innebär det för Stockholm?". Det fullsatta seminariet hölls under lunchtid måndagen den 3 februari 2020 i Handelskammarens ljusgård på Brunnsgatan 2 i centrala Stockholm.

Publicerat: 6 februari 2020.

 


ANNONS


 

Nordiskt vemod med färgglada
inslag på Vårsalongen 2020

Här inne i Liljevalchs Konsthall på Djurgårdsvägen 60 i Stockholm pågår Vårsalongen 2020 i tolv salar. När det ombyggda och tillbyggda Liljevalchs står klart 2021 har konsthallen fått ytterligare 2 400 kvadratmeter golvyta i tre våningar för utställningar, restaurang och butik. Alla foton i reportaget är tagna i samband med pressvisningen den 9 januari 2020.

Detta annorlunda konstverk har skapats av Nils Lagergren, född 1965, från Stockholm. Det heter "Ghost Liner" och består av trä och metall, åldrad på sjöbotten under fyra år. Pris: 45 000 kronor.

 

Vid pressvisningen den 9 januari 2020 berättade Liljevalchs chef Mårten Castenfors om Vårsalongen. Den har funnits sedan 1921 med några få uppehåll bland annat under andra världskriget. Årets jury har förutom Castenfors själv som ordförande bestått av konstnären Lars Lerin och designern Bea Szenfeld

Mårten Castenfors sa också att årets vårsalong är mer återhållen och dämpad än tidigare år. Det är något slags nordiskt vemod, vi bor i ett mörkt land, vi är förkylda. Folk jobbar med sitt eget och stänger dörren, det märks. Trots detta vemod finns det flera färgglada verk i framför allt textil.

De flesta konstnärerna kommer från Stockholmsregionen, men hela Sverige finns representerat vilket märks framför allt i målningarna med naturmotiv.

Av så mycket som 2 985 insända konstverk har 330 verk av 170 konstnärer valts ut. Av dessa är 97 kvinnor och 73 män. Den äldste är 84 år och de två yngsta är 19 år. Medelåldern ligger på 49 år.

Övervägande teknik bland verken är måleri, men ovanligt många fotografier ställs ut i år. Andra tekniker är bland annat teckning, keramik och flera föremål av textil.

Alla föremål är till salu och priserna sätts av deltagarna själva. Priserna varierar från 900 kronor för en oljemålning av en kaffekopp upp till en miljon kronor för en inramad trisslott. Två fält på trisslotten visar en miljon kronor. Ett fält är fortfarande oskrapat. Dessutom finns chansen att skrapa fram ännu en miljon.

Vårsalongen är en jurybedömd utställning som står öppen för alla över 18 år att ansöka till. Syftet med juryarbetet är inte att välja det som är "bäst", även om juryn förstås letar efter kvalitet. Juryns uppdrag sägs vara att välja verk som kan samverka med varandra i en generös och lustfylld utställning.

Varje verk bedöms dessutom anonymt, jurymedlemmarna får inte tillgång till namnen vid bedömningen.

Vårsalongen pågår 10 januari–22 mars. Öppet: Måndagar kl 11–17 med fri entré. Övriga dagar 80 kronor (under 18 år fri entré): Tisdag–torsdag kl 11–20 och fredag–söndag kl 11–17.

Museets konstvärdar presenterar Vårsalongen två gånger varje dag, kl 12 och 15 (cirka 20 minuter).

Linnéa Eklöf, född 1972, från Täby ställer i år ut "Spargrisen – lekfull återbrukslampa" i mosaik och porslin. Hon säljer konstverket för 7 600 kronor. Linnéa Eklöf var också representerad på Vårsalongen förra året med en uppmärksammad broderad klänning. Läs mer om henne i Täby Allehanda.

Det säregna konstverket i mitten på bilden heter "Raw Pearl (Jam)". Det utgörs av levande material, odlat med hjälp av en bakteriekultur. Konstnären heter Anna Ting Möller, född 1991, från Hägersten i Stockholm. Pris: 450 000 kronor. Tavlan längst till vänster är en oljemålning på duk och heter "Rampart". Den har skapats av Niki Cervin, född 1985, från Malmö. Pris: 24 000 kronor.

Det robotliknande konstverket heter "Glesbygdsromantik" och är en rörlig skulptur av metallföremål. Konstnären heter Nicklas Nilsson, född 1983, från Stockholm. Skulpturen kostar 14 500 kronor. Tavlan till höger är en oljmålning på duk och heter "Acquainted with the Night". Den är målad av Aleksandra Jarosz Laszlo, född 1973, från Falun och kostar 75 000 kronor.

Text och foton: Helena Natt och Dag Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 11 januari 2020.

 


ANNONS


 

Björn Ulvaeus och Cirkus Cirkör
satsar på Astrid Lindgrens Pippi

Pop House vill koppla ihop sig
med Hasselbacken och Cirkus


VIDEO (204 sekunder). Låtskrivaren och entreprenören Björn Ulvaeus, delägare i Pop House Sweden AB, berättar i videon om sina kontakter med barnboksförfattaren Astrid Lindgren. Detta efter att Ingmari Pagenkemper (till höger), VD för Cirkus Arena och Restaurang på Djurgården Aktiebolag, hade hälsat välkommen till pressuppbådet. I videon medverkar även Olle Nyman, VD för Astrid Lindgren Aktiebolag. Pressträffen leddes av Stephanie G Bonn, Zap PR.

 

På en stor internationell pressträff under förmiddagen den 15 november 2019 på Cirkus i Stockholm meddelade Björn Ulvaeus att det kommer att bli en musikalisk cirkusföreställning där under sommaren 2020. Pop House Productions och Astrid Lindgren Aktiebolag firar då Pippi Långstrumps 75-årsjubileum genom att sätta upp en storslagen scenföreställning i samarbete med Cirkus Cirkör.

Föreställningen heter "Pippi på Cirkus" och baseras på Astrid Lindgrens berättelse om världens starkaste flicka. Huvudansvariga är Tilde Björfors (regissör och konstnärlig ledare för Cirkus Cirkör), Maria Blom (regissör, dramatiker och manusförfattare), Magdalena Åberg (scenograf och kostymdesigner) och Björn Ulvaeus (exekutiv producent).

Björn Ulvaeus ansvarar även för föreställningens sångtexter till melodier av bland andra Sister Luc-Gabrielle och Vasilij Solovjov-Sedoj samt tidigare utgiven instrumentalmusik av Benny Andersson. Musiken kommer att framföras live av en flygande cirkusorkester.

För cirkusregi står Cirkus Cirkörs grundare, regissör och konstnärliga ledare Tilde Björfors. Vid sin sida har hon Maria Blom, regissör och dramatiker, som ansvarar för föreställningens personregi.

Tillsammans med Björn Ulvaeus har Maria Blom och Tilde Björfors skrivit föreställningens manus, som är baserat på Astrid Lindgrens berättelse om när Pippi, Tommy och Annika gick på cirkus och träffade cirkusprinsessan Miss Carmencita, lindanserskan Elvira och världens starkaste man Starke Adolf.

TRE UTTALANDEN

– Jag hade förmånen att få träffa Astrid ganska många gånger. Hennes lugna, trygga utstrålning med ett roat glitter i ögonen gjorde alltid ett djupt intryck på mig. Västervik, där jag är uppvuxen, ligger bara fem och en halv mil från hennes Vimmerby, så vi är båda smålänningar. Jag minns särskilt hur stolt jag blev en gång när hon sa att jag allt var en riktig Emil. Jag har den djupaste respekt för hennes verk och hoppas att vi kan göra något som hon hade kunnat vara stolt över, säger Björn Ulvaeus.

– Tänk att få vara med i publiken när Pippi går på cirkus, det är helt oemotståndligt! Pippi vill ju gärna vara med och leka och inte bara sitta på sin plats, så det här kommer bli jättekul. Vi är oerhört glada över den här möjligheten att dela med oss av den starka, självständiga, roliga och modiga Pippi i detta fenomenala sällskap. Det säger Olle Nyman, VD för Astrid Lindgren Aktiebolag.

– Att få göra cirkus på Cirkus är en dröm som går i uppfyllelse. Äntligen ska manegen få fyllas med cirkuskonster! Att få göra cirkus med Pippi, lekens och fantasins ständiga försvarare och mästarinna i att göra det omöjliga möjligt, känns som ett perfekt sätt att fira Cirkörs 25 år och Pippis 75 år. Just nu är vi mitt uppe i den lustfyllda men utmanande processen där kreatörsteamets olika konstformer möts, stöts och gnuggas mot varandra. Det säger Tilde Björfors och fortsätter:

– Vår ambition är att skapa något nytt tillsammans som ingen av oss hade kunnat tänka ut ensamma på våra kammare. Takhöjden på Cirkus ska nyttjas till fullo, både bildligt och fysiskt! Pippi inspirerar oss att våga vända upp och ner på våra olika perspektiv och vara modigare. /Reportaget fortsätter nedan/

Medarbetare i uppsättningen av "Pippi på Cirkus" under pressträffen den 15 november 2019 på Cirkus: Från vänster My Blomgren, Olle Nyman, Tilde Björfors, Björn Ulvaeus, Maria Blom, Magdalena Åberg, Ingmari Pagenkemper och Mikael Jernberg.

 

AUDITION OM ATT SPELA PIPPI LÅNGSTRUMP

"Pippi på Cirkus" får premiär på Cirkus fredagen den 26 juni 2020 och spelas hela sommaren. Biljetterna släpps måndagen den 25 november 2019.

Vem eller vilka som ska spela Pippi Långstrump i "Pippi på Cirkus" är ännu inte klart. En audition inom kort kan bli avgörande.

Pop House Sweden AB grundades år 2014 och bestod då av Pop House Hotel och ABBA The Museum. Sedan dess har koncernen vuxit med målet att bli en av världens främsta nöjesdestinationer. 2017 förvärvades Cirkus på Djurgården som ett led i detta. Sedan mars 2019 är även Hasselbacken en del av Pop House som inkluderar hotell, restaurang samt event- och konferensmöjligheter.

Astrid Lindgren Aktiebolag ägs av Astrid Lindgrens barn och barnbarn. Bolaget förvaltar alla rättigheter till Astrid Lindgrens verk. Uppdraget är att sprida och skydda Astrid Lindgrens författarskap i hela världen. I dagsläget är 17 personer anställda på företaget, de flesta är specialiserade på olika typer av rättighetsområden.

Cirkus Cirkör är en politiskt obunden ideell förening som grundades 1995 med målet att etablera nycirkuskonsten i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt, samt att sätta Sverige på nycirkusens världskarta. Cirkus Cirkörs verksamhet rymmer föreställningar på turné i Sverige och i världen, kurser och pedagogiska program, gymnasieprogram i nycirkus samt event för företag och organisationer. /Reportaget fortsätter nedan/

Pop House Sweden förvärvade Cirkus år 2017. Cirkus är norra Europas största teaterscen med en teaterkapacitet på cirka 1 650 platser. Kapaciteten blir cirka 1 200 när parketten omvandlas till cirkusmanege.

Cirkus på Djurgårdsslätten 43–45 på Kungl Djurgården invigdes den 25 maj 1892 för att inhysa dåtidens stora cirkussällskap. Med åren har Cirkus blivit ett tillhåll för konserter, kongresser, TV-inspelningar och framförallt teater, musikaler och shower. Cirkus är numera norra Europas största privatteater. Den är en komplett anläggning med tre scener: Cirkus stora scen i historisk miljö med plats för 1 644 sittande gäster, hypermoderna nya Lilla Cirkus (före detta Skandiascenen) som tar upp till 800 personer i biosittning samt Cirkus Arena & Restaurang med mingelutrymmen för flera hundra gäster och en festvåning med plats för drygt 100 personer.

Den legendariska nöjesanläggningen Hasselbacken ligger granne med Cirkus på Djurgården i Stockholm. Hasselbackens hotell- och restaurangbyggnader har 113 hotellrum, restaurang, bar, relaxavdelning samt mötes- och eventlokaler för upp till 300 personer. Ägandet av Hasselbackens verksamhet gick tidigare i år, den 7 februari 2019, över från Scandic Hotels till Pop House där EQT-grundaren Conni Jonsson ("verklig huvudman") och Björn Ulvaeus är huvudägare. På fotot ses den vackra portalen upp till Hasselbacken. I bakgrunden skymtar trädgården med Bellmanstatyn, som tillkom den 16 augusti 1872. Skulptören heter Alfred Nyström och det var självaste August Strindberg som satt modell.

 

UTVIDGAT PLANOMRÅDE FÖR POP HOUSE, HASSELBACKEN OCH CIRKUS

Bara några timmar före pressträffen med Björn Ulvaeus om "Pippi på Cirkus" på förmiddagen den 15 november beslutade Stockholms stadsbyggnadsnämnd på sitt kvällsmöte den 14 november i ett ärende som berör företagsgruppen Pop House Sweden AB.

Ärendet heter, något byråkratiskt, "Redovsining av programsamråd och ställningstagande inför plansamråd för Konsthallen 15 m fl på Djurgården 2018-00710 (museiverksamhet, restaurang och hotellverksamhet)".

Stadsbyggnadsnämnden beslutade dels att godkänna redovisningen av programsamrådet, dels att ett detaljplaneförslag med ett utvidgat planområde upprättas.

Med anledning av de synpunkter som framkom under programsamrådet har projektet ändrat inriktning. Berörda byggnader ska nu bevaras och utvecklas interiört för en publik verksamhet i stället för att rivas och nybyggas.

Vidare ska nu planområdet utökas till att även innefatta fastigheten Hasselbacken 1 och Cirkus, för att utreda möjligheten att utveckla hotellverksamheten inom Hasselbacken.

Av en situationsplan för Hasselbacken i beslutsunderlaget finns förslag från Pop House på fyra markerade platser som kan byggas ut: 1) Tidigare platsen för Röda cafeet och Moriska paviljongen, 2) Tidigare platsen för Gubbhyllan (numera bilparkering), 3) Möjlig påbyggnad av Rotundan (ovanpå garaget) samt 4) Bättre koppling till Cirkus helst under jord (kan tolkas som önskad gångtunnel under Hazeliusbacken mellan hotellet/restaurangen (Hasselbacken) och teaterbyggnaderna Cirkus och Lilla Cirkus).

Nästa samråd om förslag i det utvidgade planområdet beräknas äga rum i november 2020.

Samtliga foton i reportaget togs den 15 november 2019 i anslutning till pressträffen.
Publicerat: 20 november 2019.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Toppbetyg för den nya filmen
om superhundar på Cosmonova


VIDEO (20 sekunder). Superhunden Henry (både livs levande och på bioaffischen i bakgrunden) medverkade tillsammans med sin husse hundföraren Ian Bunbury i samband med press- och förhandsvisningen av filmen "Superpower Dogs". Visningen hölls den 24 oktober på Cosmonova i Naturhistoriska riksmuseet på Frescativägen 40 i Stockholm.

 

Den nya filmen på Naturhistoriska riksmuseets kupolbiograf Cosmonova heter "Superpower Dogs". Den handlar om hundar som tillsammans med sina tränare har utvecklat superkrafter och uträttar stordåd i nödsituationer.

Den 45 minuter långa filmen hade storslagen premiär den 25 oktober 2019. Kvällen dessförinnan var det press- och förhandsvisning, som Stockholms Varjehanda deltog i. Filmen följer sex hundar som med träning och medfödda talanger utför stordåd i människans tjänst.

Vi får bland annat följa tiken Halo från nyfödd valp till vuxen livräddningshund. Halo, en dutch shepherd, tränar i över två år tillsammans med sin matte, brandkaptenen Cat Labrada vid brandkåren i Miami-Dade, för att bli godkända som räddningsteam i den amerikanska delstaten Floridas räddningspatrull.

En annan fyrbent filmstjärna från "Superpower Dogs" är bordercollien Henry, en lavinhund i British Columbia i Kanada. Henry och hans husse hundföraren Ian Bunbury vakar över skidorten Blackcomb på Whistler Mountain i Klippiga bergen. Henry är specialist på att rädda skidåkare som har begravts i lavin.

Både Henry och hans husse medverkade i samband med Cosmonovas filmvisningar av "Superpower Dogs" den 24 och 25 oktober till besökarnas stora förtjusning.

En annan superhund i filmen är Reef, en fyraårig newfoundland och sjöräddningsexpert, som patrullerar den italienska kusten tillsammans med sin hundförare commandante Ferruccio Pilenga.

Surf- och terapihunden Ricochet, en golden retriever från Kalifornien, hjälper barn med särskilda behov att surfa på havsvågor.

I Afrika hjälper de två blodhundarna Tipper och Tony, till att skydda hotade djurarter mot tjuvskyttar i Kenya.

– Det är första gången hunden står i fokus på Cosmonova. Filmens främsta kvalitet är att den visar relationen mellan människa och djur och den superkraft som kan uppstå när vi samarbetar. Det säger Caroline Borgudd, kommunikatör för Cosmonova.

Förutom superhunden Henry medverkade filmens regissör Daniel Ferguson och svenska superhundar som till exempel polishunden Keegan och vårdhunden Loppan i anslutning till Cosmonovas filmvisningar den 24 och 25 oktober.

"Superpower Dogs" är producerad av IMAX och Cosmic Pictures. Filmen rekommenderas för personer från 4 år och uppåt. För den svenska berättarrösten svarar musikproducenten, Idol-jurymedlemmen och hundälskaren Anders Bagge.

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Museet vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än tio miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova, som visar filmer i världens största filmformat, IMAX (uttalas ajmax).

Cosmonovas kupol är 23 meter i diameter och har en total yta på 760 kvadratmeter. Ytan är således ungefär lika stor som en ny ordinär villatomt i Stockholmsregionen. Den luftkonditionerade salongen har 262 platser. Stolsryggarna lutar i olika grader beroende på i vilken rad de är placerade. Lutningen varierar för att nå den bästa visuella upplevelsen.

En av de inbjudna gästerna till press- och förhandsvisningen av filmen "Superpower Dogs" på Cosmonova den 24 oktober var näringslivsprofilen Antonia Ax:son Johnson. Hon lät sig fotograferas tillsammans med den fyrbenta filmstjärnan Henry. Antonia Ax:son Johnson var dagen till ära som synes iklädd en klänning med hundmönster.

Den fyrbenta filmstjärnan Henry ses här omgiven av Naturhistoriska riksmuseets chef överintendenten Joakim Malmström med två anhöriga.

Filmen är mycket välgjord. Ljud- och bildupplevelsen är av högsta biokvalitet. Innehållet är välbalanserat med tanke på ämnet och målgruppen. Huvudrollsinnehavarna, det vill säga hundarna, är imponerande skickliga och förstås mycket charmiga. En riktigt bra familjefilm, som kan bli en publikfavorit på Cosmonova.

Stockholms Varjehanda ger "Superpower Dogs" 5 stjärnor på skalan 1–5 i besöksvärde. Med andra ord: Toppnivå!


Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 25 oktober 2019.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Vikingamuseet på Djurgården
i Stockholm har bytt namn och
presenterar nytt lärorikt innehåll

"The Viking Museum" hette tidigare "Vikingaliv", vilket fortfarande används som kompletterande namn. Museet ligger på Djurgårdsvägen 48 i Wasahamnen på Djurgården i Stockholm. I denna forna båthall finns även museirestaurangen Glöd. Som kuriosum kan nämnas att ytterligare ett museum förbereds i en annan före detta båthall alldeles intill. Det heter Vrakmuseum, formellt "Vrak – Museum of Wrecks", och öppnar 2020. Vrakmuseum "vill ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter".VIDEO (17 sekunder). I pressvisningen av det omgjorda vikingamuseet på Djurgården i Stockholm den 18 september 2019 medverkade från vänster Tora Larsdotter Andersson. arkeolog och marknadsassistent med ansvar för museets marknadsföring och PR. Hon är arbetsledare, guide och programkoordinator. Har avlagt kandidatexamen i allmänarkeologi. Som hennes namn antyder är hon dotter till arkeologen Lars Andersson, som vid utgrävningar hittade graven med Estrids skelett år 1995. Graven låg vid Broby bro på Frestavägen i närheten av Såstaholm och Vallentunasjön i Täby. Till höger talar den konstnärliga ledaren Anne Charlotte Ytter. Hon ansvarar även för grafisk form och museibutikens designutveckling.I pressvisningen deltog även museets tf VD Karin Sahlin.

 

Under våren 2019 bytte det privat finansierade vikingamuseet på Djurgården i Stockholm namn från Vikingaliv till The Viking Museum. Namnbytet blev startskottet: Nu presenterar museet ett nytt utvecklat innehåll med nya utställningsföremål. Museet har gjorts om till ett mer upplevelsebaserat kulturhistoriskt museum.

Nya föremål från olika tidsepoker och livssituationer under vikingatiden har lånats in från Gotlands Museum och Sigtuna Museum för att bidra till en ökad historisk förankring. Föremål har även lånats in från Historiska museet i Stockholm.

På vikingamuseet finns två DNA-rekonstruktioner av vikingatida människor: Estrid Sigfastsdotter från Täby och en bonde från Sigtuna som har fått namnet Leifur.

– Vi erbjuder en heltäckande utställning som behandlar mer än bara Stockholm. Ett upplevelsemuseum helt och hållet om vikingar. Vi vill att besökarna ska få en känsla av att de står öga mot öga med vikingatiden. Därför har vi utvecklat utställningen med nya utställningsdelar, färger, lukter och mer storytelling. Det säger Karin Sahlin, tillförordnad VD för The Viking Museum i ett pressuttalande.

Museet har mycket välutbildade guider med specialområden inom arkeologi, osteologi (skelettlära) och historia.

Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, från sent 700-tal till cirka 1100 e.Kr, enligt Wikipedia. Ungefär 300 år, med andra ord.

Vikingatiden anses allmänt ha påbörjats exakt den 8 juni 793, då vikingar plundrade klostret Lindisfarne på Englands östkust under det första skriftligt belagda vikingatåget.

Vikingatiden anses ha slutat år 1103/1104. Vid denna tid blev hela Norden ett eget ärkebiskopsdöme, vilket visar att dess invånare har blivit upptagna i den västerländska kulturkretsen, enligt Wikipedia.

Idén till Vikingaliv kom som en följd av det stora internationella intresset för vikingatiden samt behovet av att kunna uppleva vikingatiden på ett snabbt och modernt sätt utifrån en korrekt berättad historia.

Initiativtagarna är Staffan Götestam, ansvarig för regi och manus, Ulf Larsson, LG Nilsson och Fredrik Uhrström, arbetande styrelseordförande. Näste man att göra entré i projektet blev Björn Sundeby som finansierade en förstudie. LG Nilsson och Fredrik Uhrström fick därefter kontakt med Olof Stenhammar, som ville vara med på resan tillsammans med entreprenörerna Per Falk och Hans Olofsson.

Av museets webbplats framgår vidare att även investmentbolaget Vator Securities såg möjligheterna i projektet och bidrog till den slutgiltiga finansieringen som behövdes för att Vikingaliv skulle bli verklighet.

Vikingaliv stod klart i april 2017 och invigdes i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Estrid Sigfastsdotter var en mäktig vikingakvinna som levde ett långt och händelserikt liv under 1000-talet. Hon levde således för 1000 år sedan. Estrid är ett av Sveriges äldsta skelettfynd, som har identifierats och kunnat namnges. Graven med Estrids kvarlevor i Jarlabankeättens gravfält påträffades av arkeologen Lars Andersson under Stockholms länsmuseums utgrävningar 1995. Estrid var en inflytelserik kvinna som levde bland annat i området kring Broby bro i dagens Täby kyrkby i Täby kommun. Hennes livstid kan genom runinskrifter bestämmas till omkring 1020–1080, enligt Wikipedia. Enligt andra bedömare blev hon ungefär 75–80 år gammal.

Estrid var farmor till den kände storbonden Jarlabanke (vars grav man ännu inte har hittat). Hon är en av de första kända kristna i Sverige. Tack vare att hon var kristen finns hon bevarad som skelett eftersom man oftast brände sina döda före kristendomens intåg. På fotot från The Viking Museum ses den mycket mänskliga modellen av Estrid Sigfastsdotter skapad av dock- och modellmakaren Oscar Nilsson och utlånad av Täby kommun.

Detta är en replika av den mest kompletta hjälmen från vikingatiden. Den hittades i en gravhög i Gjermundbu i Norge. En allmänt spridd felaktig uppfattning är att stridande vikingar hade hjälm på huvudet. Inom arkeologin är dock vikingatida hjälmar sällsynta. Till och med ytterst sällsynta: Det finns säkra fynd från endast totalt tre hjälmar, som har hittats i Sverige, Norge och Danmark! På Gotland i Sverige och i Tjele i Danmark har arkeologer hittat fragment från den del av hjälmen som har suttit ovanför ögonen. Den mest kompletta hjälmen från vikingatiden hittades alltså i Gjermundbu i Norge.

Vikingamuseet har skapat en lekhörna där besökande barn får röra och leka med alla saker.


VIDEO (8 sekunder). Det här är en scen i Ragnfrids saga. Det är år 963 under vikingatiden i Sverige. Ragnfrids man Harald har slarvat bort familjens förmögenhet och måste ge sig ut i världen för att förvärva tre tunnor silver. Ragnfrids saga är en fiktiv berättelse baserad på historiska personer och händelser. Passar för vuxna och barn från 7 år. Besökarna sitter i små vagnar som rör sig längs en bana i en tunnel med olika scener i museets bottenvåning. Man får bevittna plundring i Väst och trälhandel i Öst.

Med ljud, ljus och stämningsfulla miljöer färdas man genom den 11 minuter långa vikingaresan som berättas av Ragnfrid. Hennes saga erbjuds på följande nio språk: Svenska, engelska, ryska, finska, kinesiska, spanska, italienska, franska och tyska. För personer med nedsatt hörsel finns manuset till vikingafärden utskrivet på svenska och engelska.

BETYG: 4,5 STJÄRNOR AV 5 MÖJLIGA

Sammanfattande omdöme: Ett saklig, lärorik och upplevelsefull sammanställning av föremål och berättelser om den mytomspunna vikingatiden. Denna 300-åriga period i nordisk historia presenteras på ett överskådligt sätt i museets mycket begränsade utrymme i den före detta båthallen på Djurgården.

Ett bra museum har blivit ett ännu bättre museum.

Stockholms Varjehanda ger The Viking Museum 4,5 stjärnor på skalan 1–5 i besöksvärde. Med andra ord: Nära toppnivå!

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 20 september 2019.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Livrustkammarens nya utställning är en gyllene succé

Livrustkammaren är ett statligt museum om Sveriges kungliga historia. Museet är beläget på Slottsbacken 3 i Stockholms slotts källarvalv sedan 1978. Ett affischställ med ett porträtt av Karl X Gustav (1622–1660) iklädd hjälmkrona med plym vägleder besökarna till entrén. Livrustkammarens logotyp innehåller en häst (se affischstället och slottsväggen): Den symboliserar Gustav II Adolfs stridshäst Streiff, som finns uppstoppad inne i museet. Detta foto och övriga foton i reportaget är tagna den 21 juli 2019.VIDEO (82 sekunder). I Livrustkammarens nya basutställning visas åskådliga bildspel över svenska kungar och drottningar på skrovliga källarvalvsväggar. Utställningen lockar många utländska besökare. Audioguider finns på svenska, engelska och ryska. Det är fritt inträde.

 

Måndagen den 17 juni 2019 invigdes Livrustkammarens nya permanenta utställning (basutställnigen) av kung Carl XIV Gustaf i närvaro av drottning Silvia. I ceremonin medverkade även kulturminister Amanda Lind (MP), som liksom kungen höll tal.

– Efter 40 år med i princip samma utställning är det dags att uppdatera den kungliga historien och monarkins makt. Ny forskning och kunskap gör att det finns mycket nytt att lyfta fram och berätta. Den nya utställningen visar fler perspektiv och inte minst drottningarnas och prinsessornas betydelse kopplat till föremålen. Det sa Livrustkammarens museichef Malin Grundberg.

Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum. Det skildrar Sveriges kungliga historia efter den danskstyrda Kalmarunionen 1523 fram till nutiden.

Livrustkammaren var ursprungligen Kungahusets förråd av dräkter, rustningar och vapen. År 1628 bestämde kung Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras "uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse", vilket lade grunden till dagens museum.

Genom århundradena har därefter vapen och föremål som ceremonidräkter, hästmunderingar och vagnar förts över från Hovet till Livrustkammaren.

Sedan den 1 januari 2018 tillhör Livrustkammaren myndigheten Statens Historiska Museer (SHM).

Från och med Gustav Vasa och fram till och med Carl XVI Gustaf har Sverige haft 23 regenter.

I den nya basutställningen visas både bekanta föremål och sådana som inte har visats tidigare, framhåller museet. En av de viktigaste nyheterna i utställningen är en sammanhållen kronologisk berättelse om monarkins makt under 500 år. En intressant och lärorik historia.

Den nya utställningen har till uppgift att vara lättare att förstå och ska beröra alla sinnen. Interaktiva stationer med dofter, material och ljud ska inspirera till ett nyfiket lärande om den svenska kungliga historian. Att inte ha någon förkunskap om Sveriges historia ska inte vara något hinder, enligt museet.

Basutställningens sex rum är indelade i tidsordning (i stället för som tidigare i ämnesområden):
Rum 1: Självständighet och maktkamp. Vasatiden 1521–1611.
Rum 2: Sverige expanderar. Stormaktstiden 1611–1654.
Rum 3: De stora krigens tid 1654–1718.
Rum 4: Frihetstiden och revolutioner 1721–1809.
Rum 5: Nationalism och nya ideal 1818–1914.
Rum 6: Monarki i demokratins tid 1907–nutid.

Den här ovanstående indelningen borde finnas på ett tydligt och lättillgängligt sätt på museet och i dess trycksaker. Det skulle göra utställningen ännu mera överskådlig för besökare.

Kröningsmantlar, dräkter och klänningar med långa släp har lyfts fram i montrar och kommit till sin fulla rätt.

I museet finns många unika föremål och intressanta fakta:

  Erik XIV var den första kungen av Guds nåde. Han kröntes 1561 och manteln är det äldsta bevarade plagget från en svensk kröning.

  På älghudsjackan (kyllret) som Gustav II Adolf bar under sina sista timmar i livet i Lützen 1632 finns flera skotthål och skador. I stridens tumult krossade en kula kungens vänstra armbåge och han blev skjuten i ryggen. Man ser också att han har stuckits i bröstet. Ett närskott i huvudet tog slutligen kungens liv. Efteråt plundrades liket på allt utom skjortor och strumpor. Kyllret har senare återlämnats till Sverige.

  År 1650 kröntes drottning Kristina till kung. Kröningen i Storkyrkan bekräftade hennes manliga auktoritet och ställning som kung av Guds nåde. Genom maskulint genus fick hon kunglig status. Hennes kröningsmantel är magnifik.

  Skottet på Operan. Maskeraddräkten som Gustav III bar den ödesdigra kvällen de 16 mars 1792 finns att beskåda.

När Gustav II Adolf stupade den 6 november 1632 i Lützen överlevde hans stridshäst, Streiff. Hästen dog dock under kungens likfärd i norra Tyskland. Streiff finns nu bevarad i Livrustkammaren, både uppstoppad i en monter och som symbol för museet. Streiff var en oldenburgare, en ras som hade avlats fram på ett tyskt stuteri i början av 1600-talet.

Enligt ett bevarat kvitto, daterat i november 1631, betalade Gustav II Adolf 1 000 riksdaler för sin stridshäst. Det var kolossalt mycket pengar för en häst: De kostade vanligtvis mellan sjuttio och åttio riksdaler. Säljaren hette Johann Streiff von Lauenstein. Det är uppenbart att hästen har fått sitt namn efter sin forna ägare.

Den så kallade "Kyritzryttaren" representerade konungen och det eviga kungadömet i Karl X Gustavs begravningsprocession 1660.

På julen 1949 uppvaktade den 3-årige "Lillprinsen" (nuvarande kung Carl XVI Gustaf) sin 91-årige farfars far Gustaf V. Lillprinsen var då klädd i den här lilla uniformen för Livgardet till häst. En likadan ljusblå uniform, men med ridbyxor och ridstövlar, bär Beridna Högvakten än idag. Även kungens "första skor", hans vita kolt med smockbroderi och en barnkostym med skjorta finns att beskåda i Livrustkammaren.

Dessa plagg för Lillprinsen skänkte hans mor, prinsessan Sibylla, tillsammans med Lillprinsens fars uniformer 1952. Lillprinsens far, prins Gustaf Adolf, omkom i flygolyckan på Kastrup i Köpenhamn den 26 januari 1947. Till höger i bakgrunden skymtar kronprinsessan Victorias blåa myndighetsklänning från ceremonin den 14 juli 1995.

Monarkins vagga. Den så kallade tronföljarvaggan från 1655 användes senast vid prinsessan Estelles dop 2012. Den förgyllda vaggan med vakande änglar är det enda av Livrustkammarens föremål som fortfarande är i bruk. Ursprungligen var vaggan en dopgåva till den nyfödde Karl XI.

Längst nere i Livrustkammaren, under de grå stenvalven, finns de kungliga vagnarna. Med guldblänk, dyrbara sammetstextilier och förspända hästar låter de oss ana något av prakten i forna tiders processioner, enligt museet. Vagnarna är utpräglade statusobjekt. Deras uppgift var att synas och att synliggöra kungamakten.

På fotot ses Drottningens Hornska vagn. Den är en av drottning Sofia Magdalenas statsvagnar. Den ägdes tidigare av riksrådet greve Adam Horn, som hade sålt vagnen till Hovstallet. Vagnen är tillverkad i Sverige omkring år 1760. Den är skulpterad i trä och har förgyllda bronsbeslag. Dörrmålningarna är skapade av Lorens Gottman på 1770-talet. Alla vagnarna kördes för sista gången i Karl XV:s kröningsprocession 1860.

 

BETYG: FEM STJÄRNOR AV FEM

Sammanfattande omdöme: Ett praktfullt, kreativt och färgstarkt urval av både kungars och drottningars historia i ett behändigt format, det vill säga ganska små men effektivt tillvaratagna utrymmen. Ett bra museum med bra utställningar har blivit ett ännu bättre museum med ännu bättre utställningar.

Stockholms Varjehanda ger Livrustkammaren i Stockholm 5 stjärnor på skalan 1–5 i besöksvärde. Med andra ord: Toppnivå!

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 23 juli 2019.

 


ANNONS


 

Nya järnvägsbron mellan Gamla
stan och Söder monterades
med millimeterprecision

Den nästan 200 meter långa och mer än 1 400 ton tunga sektionen av den nya järnvägsbron över Söderström i Stockholm monterades med stor precision den 18 juli 2019. Stockholms Varjehandas foto togs från Munkbrohamnen vid Mälaren utanför Gamla stans tunnelbanestion i riktning mot Södermalm.

 

Den så kallade Getingmidjans nya järnvägsbro på nästan 200 meter och över 1 400 ton monterades in på millimetern torsdagen den 18 juli 2019. Ett tekniskt och mycket tidskritiskt arbete i strömmande vatten, enligt det statliga Trafikverket.

Getingmidjan är den drygt två kilometer långa sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Getingmidjan är den mest trafikerade tågsträckan i Sverige och satsningen är avgörande för att punktligheten i hela Sverige ska förbättras.

Den nya bron lyftes på plats från pråmar och med hjälp av avancerad lyftutrustning. Ett precisionsjobb med små marginaler, som var beroende av bra väderförhållanden utan alltför kraftiga vindar.

Bron över Söderström anlände på pråmar till Söder Mälarstrand sent på kvällen söndagen den 14 juli. Att enbart köra bron från dess sammanfogningplats i Västerås till Stockholm är i sig ett stort precisionsarbete, framhåller Trafikverket.

Dessförinnan hade två stycken 100 meter långa brodelar (som har tillverkats i Estlands huvudstad Tallinn) skeppats genom Södertälje sluss över Mälaren till Västerås hamn för sammanfogning till en 200 meter lång brodel.

Väl framme i Stockholm fördröjde och försvårade sämre väderförhållanden en del jobb såsom att förtöja bron i inseglingsposition. Det uppstod även tekniska svårigheter med förankringspråmen som gjorde att det jobbet tog lite längre tid.

När väderförhållandena förbättrades roterades transportpråmarna och förankringspråmen i rätt läge för att sedan kunna skjutas in mellan brostöden.

– Vi har använt lyftvagnar på pontoner istället för kran för att lyfta på bron. Ett mycket effektivt och tekniskt intressant arbetssätt, som gjorde det möjligt att få hela bron över Söderström lanserad på endast ett fåtal dagar. Det säger Lahja Forssbeck Rydberg, som är projektledare för brobytet på Trafikverket.

Om ungefär en månad, den 19 augusti, öppnas Getingmidjan för tågtrafik igen. Gångbron över Söderström öppnas igen den 1 november 2019.

Publicerat: 20 juli 2019.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Stadsmuseet i Stockholm
är bra men kan bli bättre

Stadsmuseet i Stockholm har adress Ryssgården vid Slussens tunnelbanestation på Södermalmstorg. Den nyligen renoverade byggnaden hette ursprungligen Södra stadshuset. Den uppfördes under perioden 1667–1684 efter ritningar av arkitekterna Nicodemus Tessin den äldre och hans son Nicodemus Tessin den yngre. Där fanns tidigare de ryska köpmännens handelsplats Ryssbodarna. Museet har funnits i byggnaden sedan 1942. Fotot togs i samband med Stockholms Varjehandas besök den 9 juli 2019. Som synes är den öppna museigården föga utnyttjad. Där borde det myllra av folk under sommarhalvåret, enligt recensenten.

 

Stadsmuseet i Stockholm (fram till 2013 Stockholms stadsmuseum) håller öppet igen sedan återinvigningen den 27 april 2019. Detta efter att ha renoverats under drygt fyra år. Kärnan i den omfattande museiverksamheten är förstås Stockholmsutställningen på tre våningsplan. Där får besökarna uppleva Stockholms historia från Gustav Vasas reformation år 1527 (då svenskarna började bli protestanter i stället för katoliker) fram till idag.

I Stockholmsutställningen "går färden från stormaktsdrömmar till förortspunk via rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal", enligt museet.

– Vi vill att den nya utställningen ska ha något för alla. Besökarna får ta del av nästan 500 år av Stockholmshistoria och alla sinnen ska väckas. Jag hoppas att besökarna går ut på stan efter besöket och återupptäcker vårt Stockholm med nya ögon. Det säger utställningens projektledare Lin Annerbäck i ett pressuttalande.

Målsättningen med renoveringen och ombyggnaden uppges vara att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet. Kontor har flyttat ut och givit plats åt utställningar och rum för besökare.

Täckta fönster har öppnats upp och ger nu intressant utsikt över Slussens pågående ombyggnad. Väggar som har stängt inne trapphus och delat upp salar har tagits bort. Besökarna får uppleva husets ursprungliga rymd.

– Byggnaden har alltid varit och ska fortsättningsvis vara en central mötesplats i Stockholm. Här ska man kunna hitta, dela och bidra med nya berättelser om Stockholm. Tillsammans skapar vi en fördjupad känsla för Stockholm, framhåller Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och projektledare för ombyggnaden.

Museichefen för Stadsmuseet vid Slussen heter Sara Claesson.

FYRA VÅNINGSPLAN

Stadsmuseet är numera indelat så här:

I entréplanet (våningsplan 0) finns Reception med information och butik samt kapprum, matsäcksrum, introduktion till museet (filmsal) och en tillfällig utställning (för närvarande om stadsdelen Östberga).

Våningsplan 1: Utställning för perioden 1527–1720 plus Salongen (bland annat bibliotek).

Våningsplan 2: Utställning 1720–1950 och Hörsal.

Våningsplan 3: Utställning 1950–idag samt tillfälliga uställningar (för närvarande fem sångkörer som i videoverk hyllar Stockholm och en fotoutställning "De okonventionella") samt familjen Pihlqvists hem.

En bra start på besöket i Stadsmuseet, som har fritt inträde, är att se på introduktionsfilmen om Stockholm i museets entrévåning.

Eftersom det här är en recension kommer nu några omdömen om museets ombyggnad och dess Stockholmsutställning. Museets verksamhet omfattar mycket mer än så, till exempel guidade vandringar i huvudstaden och Stockholmskällan.se (Stockholms historia i ord, ljud och bild).

RESTAURANGEN SAKNAS

Den största besvikelsen är att den omtalade restaurangen ännu inte finns på plats i museet. Ett anslag från Stadsmuseets ägare Stockholms stad meddelar (den 9 juli 2019) bland annat att "Restaurangen är tyvärr inte öppen. Förberedelserna har tagit mycket längre tid än beräknat, men vi hoppas att Restaurang Myller öppnar så snart det går. I dagsläget har vi tyvärr inget datum."

En annan iakttagelse är att museets Stockholmsutställning skildrar livet i staden från Gustav Vasas reformationsår 1527 och framåt. Stockholm grundades ju av Birger Jarl redan år 1252. Det är nästan 300 år tidigare. Tanken är kanske att Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen får ta hand om stadens första 300 år.

Stockholmsutställningen har fått fler rum än tidigare. Det kan ha bidragit till en känsla av rörighet. En lösning kan vara att museet tydligt numrerar utställningsrummen i den ordning som man förväntas besöka dem.

De tillfälliga utställningarna om Östberga och Fem körer känns ganska enkla och bleka i jämförelse med den permanenta utställningen.

Ett rum med påkostad audiovisuell teknik i Stockholmsutställningen tillägnas "Den svenska näktergalen" det vill säga den världsberömda operasångerskan Jenny Lind (1820–1887). Som besökare förstår man att det är tänkt någonting mer än att bara se och lyssna.

Det visar sig efteråt att en tanke är att man själv kliver upp på scenen tillsammans med den tidens stora svenska artister Jenny Lind och Emilie Högqvist (skådespelerska). Hur många gör det?

I övrigt kan nämnas att sittplatserna i museet är ganska obekväma: Hårda träsitsar, ibland utan ryggstöd.

BETYG: TRE STJÄRNOR AV FEM

Sammanfattande omdöme: Ett mångsidigt och intressant urval av huvudstadens historia i en nyrenoverad byggnad, som ännu inte nyttjas till fullo.

Stockholms Varjehanda ger Stadsmuseet i Stockholm tre stjärnor av fem möjliga i besöksvärde för ombyggnaden och Stockholmsutställningen.

I ett av museets rum ser man den ryske handelsmannen Petr Belous visa upp sina varor på Ryssgården (som man även kan se utanför museets fönster). Han är skapad av modell- och dockmakaren Oscar Nilsson. Ryska handelsmän hade rätt att sälja sina varor i de så kallade ryssbodarna under sträng kontroll.

Stadsmuseet i Stockholm består av fler utställningsrum än tidigare. På fotot ses ingången till ett rum med en modell av det ståtliga palatset Makalös, som låg på nuvarande Karl XII:s torg. Palatset som verkligen var makalöst uppfördes under åren 1635–1643 och revs 1825 efter en brand.

Sverige fick sin första regeringsform 1634. Det innebar att regering, riksdag och rikets förvaltning skulle finnas i huvudstaden. Mäktiga adelsmän fick tomter mitt i staden för att bygga ståtliga palats. Ju närmare slottet desto finare. Det mest påkostade palatset hette Makalös. Det ägdes av familjen De la Gardie och låg mellan Norrström och Kungsträdgården. På fotot ses en närbild av Stadsmuseets fina modell av palatset Makalös, som brann ner år 1825.

Även korridorerna tas tillvara för Stockholmsutställningen på Stadsmuseet.

Stadsmuseets hörsal för konferenser och andra sammankomster har fått ny inredning.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 14 juli 2019.

 


ANNONS