ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Detta är Om oss-sidan av den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), som är en fristående, opartisk och privatägd tidning i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@stockholmsvarjehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 4 januari 2020 klockan 21.40.


 

Mac Lennart Lindskog. Bild 1 för kostnadsfri publicering. Fotograferat den 16 maj 2018. Foto: Stockholms Varjehanda.


Mac Lennart Lindskog. Bild 2 för kostnadsfri publicering. Fotograferat den 16 maj 2018. Foto: Stockholms Varjehanda.

.

Det allra första numret av Täby Allehanda (TA nr 1) gavs ut den 11 maj 1981.

Löpsedel för papperstidningen Täby Allehanda (TA nr 144, den 14 juni 2012).

Förstasida för papperstidningen Täby Allehanda (TA nr 144, den 14 juni 2012).

.

Löpsedeln för det sista numret av papperstidningen Täby Allehanda (TA nr 148, den 21 februari 2013).

.

Förstasidan för det sista numret av papperstidningen Täby Allehanda (TA nr 148, den 21 februari 2013).

.

Mac Lennart Lindskog sätter upp löpsedlar för Stockholms Varjehanda och Täby Allehanda på anslagstavlan vid Viggbyholms järnvägsstation i Täby. Fotograferat den 1 januari 2008 av Helena Lindskog.

.

Löpsedel för papperstidningen Stockholms Varjehanda (SV nr 21, den 24 februari 2011).

.

Förstasida för papperstidningen Stockholms Varjehanda (SV nr 21, den 24 februari 2011).

.

Löpsedeln för det sista numret av papperstidningen Stockholms Varjehanda (SV nr 23, den 16 juni 2011).

.

Förstasidan för det sista numret av papperstidningen Stockholms Varjehanda (SV nr 23, den 16 juni 2011).

 


ANNONS


 

Kommentera Stockholms Varjehanda
på Facebook

Den som vill kommentera och diskutera det som publiceras i Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda är välkommen att göra det på företaget Täby Allehanda M L Lindskogs Facebooksida.

Publicerat: 2 januari 2020.

 

Fler kunder och
medlemmar?
Annonsera
i Stockholms
Varjehanda!

Den som vill marknadsföra sitt företag eller sin förening rekommenderas att annonsera i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV).

Tidningen har under jubileumsåret 2020 infört förmånliga "förhandlingspriser" för annonsörer.

Publicerat: 2 januari 2020.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

 

Företaget som ger ut Stockholms
Varjehanda fyller 40 år 2020

I år, 2020, är det 40 år sedan mitt företag Täby Allehanda M L Lindskog (TAMLL) bildades. Det skedde den 24 juli 1980.

Det allra första numret av företagets tidning Täby Allehanda gavs ut som totaldistribuerad och annonsfinansierad papperstidning den 11 maj 1981. Upplagan var cirka 20 000 exemplar.

Länstidningen Stockholms Varjehanda gavs ut första gången som papperstidning den 1 november 2007.

Numera ger företaget ut två webbtidningar: Täby Allehanda (TA) med lokalt innehåll och Stockholms Varjehanda (SV) med regionalt och nationellt innehåll.

Fram till företagets 40-årsdag den 24 juli 2020 fortsätter jag att ge ut bägge tidningarna ungefär som för närvarande.

Innehållsligt planeras det bli lite mer satsning på kulturella och kommunala evenemang och, för Täby Allehandas del, på sport (framför allt herrfotbollens Division 1 Norra med sju lag från Stockholms län varav två från Täby).

Tekniskt blir det lite högre upplösning på bilder och bättre kvalitet på videoljud tack vare nyanskaffad kamera.

Mina tidningar har numera både låga kostnader och låga intäkter. Det innebär en mycket liten ekonomisk risk, men ändå ett kalkylerat årligt begränsat underskott som jag finansierar själv. Något presstöd eller andra bidrag förekommer inte.

De numera små intäkterna härrör från försäljning av annonsutrymme och foton. Det finns inte längre några intäkter från prenumerationer eftersom webbtidningarna är gratis att läsa.

För att fira 40-årsjubileet och för att få fler lokala annonser har de båda tidningarna avskaffat annonsprislistorna. I stället har jag infört "förhandlingspriser" under år 2020. Det innebär att parterna ska komma överens om ett pris för annonsinförande, som tar hänsyn till säsongsvariationer av antalet läsare och till annonsmaterialet. Priset kan bli mycket förmånligt för lokala annonsörer.

Allt ovanstående gäller fram till företagets 40-årsdag den 24 juli 2020. Vad som händer därefter med tidningsutgivningen av Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda återstår att se.

Mac Lennart Lindskog
Redaktör, utgivare och ägare.
Publicerat: 4 januari 2020.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda – från regional tidning på papper till regional tidning på webben

Tidningsföretaget Täby Allehanda M L Lindskog (TAMLL) bildades redan den 24 juli 1980 i Täby. Första numret av den tryckta länstidningen Stockholms Varjehanda (SV) gavs ut den 1 november 2007 (av dåvarande Lindskog Förlag AB).

Numera ger företaget Täby Allehanda M L Lindskog ut två digitala tidningar: Den lokala webbtidningen Täby Allehanda (TA) på www.tabyallehanda.se och den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV) på www.stockholmsvarjehanda.se.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehandas redaktion

Chefredaktör, utgivare och ägare:
Mac Lennart Lindskog
Epost: mac.lennart.lindskog@stockholmsvarjehanda.se
Mobiltelefon: 073 514 66 60
Se hans CV längre ner på denna webbsida.

Kulturredaktör:
Helena Lindskog
Epost: helena.lindskog@stockholmsvarjehanda.se
Mobiltelefon: 073 505 36 55

Vid behov anlitas externa medarbetare.

Redaktionsrummet finns i Lindskogs bostadslägenhet på Flyghamnsvägen 16 D, lgh 1501, på Viggbygärdet i kommundelen Viggbyholm i Täby.

Det äkta redaktörsparet Mac Lennart Lindskog och Helena Lindskog. Fotograferat den 19 maj 2018 av Stockholms Varjehanda.

 

Helena Lindskog, född Natt och Dag 1949 i Eksjö, är kulturredaktör för Stockholms Varjehanda. Hon skriver huvudsakligen om konstutställningar, filmvisningar och andra kulturella evenemang. Hon har studerat bland annat konstvetenskap och litteraturvetenskap på Stockholms Universitet samt engelska på Uppsala Universitet.

Helena Lindskog gick 2012 i pension från Riddarhuset i Stockholm, där hon under många år var anställd som riddarhuskanslist. Dessförinnan har hon arbetat på FFNS International AB, AB Electrolux och ännu tidigare på resebyråer som reseledare och producent.

Uppdaterat: 11 juni 2019.

 


ANNONS


 Mac Lennart Lindskog med tre datorskärmar i redaktionsrummet i lägenheten på Flyghamnsvägen 16 D i Täby. Fotograferat den 6 juni 2019 av Helena Lindskog.

 

Mac Lennart Lindskog presenteras

Uppdaterat: 2 januari 2020.

Här är ett CV (curriculum vitae dvs en levnadsbeskrivning) för Mac Lennart Lindskog.

Han är chefredaktör, utgivare och ägare till förlaget Täby Allehanda M L Lindskog (TAMLL), som ger ut den lokala webbtidningen Täby Allehanda (TA) och den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV).

KORTKORT VERSION

Mac Lennart Lindskog kan beskrivas med fem nyckelord:
•  Journalist
•  Samhällsvetare
•  Täby
•  Stockholm
•  Handelskammare

KORT VERSION

Mac Lennart Lindskog, redaktör, född 1942 i Stockholm och bosatt sedan 1969 i Täby, är fil kand och journalist.

Arbetar på heltid med sitt förlag Täby Allehanda M L Lindskog (TAMLL). Företaget är en enskild firma, som under många år (1981–2013) har gett ut den lokala papperstidningen Täby Allehanda (TA).

Sedan den 10 juni 2011 ger förlaget ut den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV) och sedan den 1 mars 2013 den lokala webbtidningen Täby Allehanda (TA).

Har i mer än 34 år varit anställd som bland annat chefredaktör, direktör och enhetschef i näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare.

Har dessförinnan arbetat som nyhetsjournalist inom TV och dagspress.

Fritidsintressen: IT, sport, konst och politik.

Gift. Två vuxna barn.

LÅNG VERSION

Mac Lennart Lindskog, "Mackan", föddes den 16 september 1942 på Gärdet i Stockholm. Hans far var försäkringsdirektör och hans mor läkarsekreterare. Syskon: En yngre bror.

Bor sedan 1969 i Täby kommun i Stockholms län.

Gift med Helena Natt och Dag sedan 1992. Har två vuxna barn, en dotter och en son, från ett tidigare äktenskap. Två barnbarn.

UTBILDNING

Realexamen vid Vasa Realskola i Stockholm 1958.

Studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket Statens Normalskola i Stockholm 1962.

Akademisk journalistexamen vid Journalistinstitutet i Stockholm 1966.

Fil kand (filosofie kandidatexamen) vid Stockholms Universitet 1968 med samhällsvetenskaplig inriktning (statskunskap, sociologi, nationalekonomi och statistik) samt därutöver företagsekonomi och juridik.

TJÄNSTGÖRING

Efter 15 månaders värnplikt på AUS/S1 i Uppsala följde journalistpraktik i Motala på Motala Tidning 1963 och vikariat i Stockholm på Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Därefter fast anställning som journalist för utrikesnyheter på Expressens centralredaktion 1968–1969 och som utrikesjournalist på TV inom Sveriges Radio AB (TV:s nyhetsredaktion och centralredaktion) 1969–1972.

Började den 1 januari 1973 på näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare för att starta Handelskammartidningen (HKT). Premiärnumret gavs ut den 5 april 1973. Chefredaktör för Handelskammartidningen till år 1985.

Kanslichef för handelskamrarnas samarbetsorgan Svenska Handelskammarförbundet (Association of Swedish Chambers of Commerce and Industry) 1985–1988 med nationella och internationella arbetsuppgifter.

Informationsdirektör i Stockholms Handelskammare 1989–1994 med framförallt marknadsföring och medlemsvärvning.

Därefter direktör och enhetschef för Handelskammarens lokalkommittéenhet fram till pensioneringen 2007. Lokalkommittéenheten ansvarade för kammarens lokala verksamhet i kommunerna i både Stockholms och Uppsala län samt för nätverksgrupperna och för filialkontoret i Södertälje.

Handelskammarförbundets ledamot i näringslivets samordningsgrupp för 4-oktober-kommittén (mot löntagarfonder) på 1980-talet.

En av grundarna av Täby Företagarträff (utställning m m), som är årets näringslivsdag i Täby kommun sedan starten 1985.

En av de drivande krafterna bakom utställningen Handelskammarexpo, Handelskammarens elektroniska nyhetsbrev "Lokalkommittéernas e-brev" och Handelskammarens jubileumsbuss (under Stockholms Handelskammares 100-årsfirande år 2002).

En av initiativtagarna till samverkansgruppen Handelskammaren Norrort, som initierade både Norrortsrådet (samverkansforum för näringsliv, kommuner och högskolor i norra hälften av Stockholms län) och Norrorts Rådslag.

Har haft uppdrag inom ramen för Eurochambres och EU:s CAPE/PHARE-program hos den estländska handelskammaren i Tallinn och hos den lettländska handelskammaren i Riga.

Sammanlagd anställningstid i Stockholms Handelskammare (med dåvarande huvudkontor på Västra Trädgårdsgatan 9 i Stockholm): 34 år och 8 månader. Gick i pension vid 65 års ålder från Handelskammaren den 1 september 2007.

TÄBY ALLEHANDA M L LINDSKOG (TAMLL)

Mac Lennart Lindskog startade den 24 juli 1980 tidningsföretaget Täby Allehanda M L Lindskog (enskild firma). Företaget drevs under många år på fritiden från villan på Sportvägen 21 i Ensta Park i Täby. Drevs på heltid sedan den 1 september 2007 från samma adress. Drivs numera sedan den 3 maj 2019 från bostadslägenheten på Flyghamnsvägen 16 D på Viggbygärdet i Täby.

I början av 1980-talet (med premiärnumret den 11 maj 1981) gavs Täby Allehanda ut som en totaldistribuerad och annonsfinansierad lokaltidning till alla hushåll och kontor i Täby kommun.

Sedan nystarten den 5 september 1988 gavs Täby Allehanda ut som en prenumererad och lösnummerköpt papperstidning varannan månad fram till och med den 21 februari 2013. Från och med den 1 mars 2013 ges Täby Allehanda ut som en avgiftsfri webbtidning.

Täby Allehanda är en fristående, opartisk och privatägd lokaltidning, som riktar sig framför allt till företag, föreningar och samhällsintresserade invånare i Täby kommun.

Tidningen innehåller allehanda nyheter om händelser och företeelser i Täby med omnejd, främst inom kommunalpolitiken, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet.

Täby Allehanda innehöll under många år som papperstidning "mackaränger" dvs ett slags humortexter av Mac Lennart Lindskog. Åtskilliga mackaränger har illustrerats med teckningar av konstnären Åke Westin. Mackaränger med teckningar ur Täby Allehanda har publicerats i humorboken "Åkes Årsbok 2008", som har givits ut av SilverDalen International AB.

Företaget Täby Allehanda M L Lindskog övertog den 10 juni 2011 verksamheten inom Lindskog Förlag AB (LFAB) dvs huvudsakligen utgivningen av länstidningen Stockholms Varjehanda (SV) och webbtidningen StockholmsVarjehanda.se (SV.se) på www.stockholmsvarjehanda.se. Samma ägare i båda företagen: Mac Lennart Lindskog.

Lindskog Förlag AB bildades den 11 januari 2005 och avvecklades den 11 juli 2011, då det såldes till Svenska Standardbolag AB. Lindskog Förlag AB har från den 1 november 2007 givit ut länstidningen Stockholms Varjehanda och från den 12 december 2007 givit ut webbtidningen StockholmsVarjehanda.se fram till den 10 juni 2011, då tidningsverksamheten överläts till Täby Allehanda M L Lindskog.

Utgivningen av de tre tidningarna samlades således den 10 juni 2011 i ett enda företag, Täby Allehanda M L Lindskog. Syftet var att minska kostnaderna och att förenkla tillvaron.

Den 27 juli 2011 lades papperstidningen Stockholms Varjehanda ned av lönsamhetsskäl. I stället satsades mer på webbtidningen med samma namn och på den lokala papperstidningen Täby Allehanda, som ökade antalet sidor för att få plats även med regionala nyheter.

Affärsidén för företaget Täby Allehanda M L Lindskog är numera att producera och presentera nyheter och fakta i ett samhällsperspektiv i elektroniska media. Begreppet "samhällsperspektiv" innebär att materialet värderas efter dess betydelse för samhällsutvecklingen. Händelser och företeelser ska ses som delar av en helhet (samhället).

Målgruppen för förlaget är främst företag, föreningar, myndigheter och samhällsintresserade invånare i hela Stockholms län.

Webbtidningarna Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda kompletterar varandra i ett slags nyhetspaket.

Sammanfattningsvis ger företaget Täby Allehanda M L Lindskog sedan den 1 mars 2013 ut två webbtidningar: Den lokala webbtidningen Täby Allehanda (TA) på www.tabyallehanda.se och den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV) på www.stockholmsvarjehanda.se.

POLITIK

Mac Lennart Lindskog är politiskt intresserad. Är marknadsliberal moderat.

Har under 18 år, 1988–2006, haft flera politiska förtroendeuppdrag för Moderata Samlingspartiet (M) i Täby: Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Trafiksäkerhetsutskottet (ordförande) och Polisnämnden för Roslagens Polismästardistrikt.

Avstår från politiska åtaganden sedan 2006, men är fortsatt medlem i Moderaterna.

ALLMÄNT

Mac Lennart Lindskog är en "svensk europé". Vill ha ett aktivt Sverige i ett effektivt EU.

Är mer generalist än specialist.

Utpräglad föreningsmänniska: Har varit elevrådsordförande i gymnasiet, elevkårsordförande på Journalistinstitutet, facklig personalrepresentant i en sektion inom företagsnämnden vid Sveriges Radio AB, ordförande för Ideella Föreningen Kabel-TV i Stockholm/Lokal-TV-föreningen i Stockholm (som har sänt lokala TV-program i huvudstaden) och rotarypresident (i Täby Jarlabanke Rotaryklubb).

För närvarande medlem i bland annat följande föreningar: Publicistklubben (ständig medlem), Stockholms Köpmansklubb, Täby Hembygdsförening, Täby Jarlabanke Rotaryklubb, Moderata Samlingspartiet, den moderata diskussionsklubben Club Janzon, Täby Konstvänner, Täby Österåkers Civilförsvarsförening, Svenska Turistföreningen (STF Stockholm Nordost), Svensk Mediehistorisk Förening, Humanisterna Stockholm, Företagsekonomiska Föreningen och Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).

Ledamot i styrelsen för PKbankens/Nordbankens kontor Täby åren 1987–2000.

Har medverkat som artikelförfattare i Nationalencyklopedin (NE) avseende uppslagsorden "handelskammare" och "Internationella Handelskammaren".

Specialintresse: Tidningar av alla slag. Både att konsumera och att producera. Började redan som femåring att rita fotbollstidningar. Första uppdraget inom dagstidningsvärlden blev ett sommarlovsjobb i mitten av 1950-talet som cykelbud hos Dagens Nyheter i gamla Klarakvarteren i Stockholm. Uppgiften var att transportera depescher (nyhetsrapporter) till DN:s depeschbyrå på S:t Eriksplan. Gjorde sedermera skoltidningar.

Tog initiativet till den kollektivt utgivna lokaltidningen "Du Granne" för det nya bostadsområdet Erikslund i Täby 1972–1973. Du Granne blev föregångaren till Täby Allehanda.

Har skrivit häftet "20 goda råd om pressmeddelanden".

Har föreläst om journalistik på kurser och seminarier. Framhåller gärna bildens viktiga betydelse i nyhetsjournalistiken.

Har varit ackrediterad riksdagsjournalist under åren 2007–2019.

Varm förespråkare för "den konstruktiva samhällsjournalistiken", som innebär att nyheter ska värderas efter sin betydelse för samhällsutvecklingen. Händelser och företeelser ska ses som delar av en helhet (samhället) och ska rapporteras med en konstruktiv grundton.

Hälso- och sportintresserad: Motionerar och skubbar emellanåt i skogen. Favoritlaget i fotboll och ishockey är Djurgårdens IF. Har varit lagledare och tränare för sonens fotbollslag i Erikslunds Kamratförening (EKF) i Täby. Äter "målmedvetet" dvs hälsosam mat.

Kulturintresserad: Besöker gärna konstutställningar och museer. Fotograferar.

Reseintresserad: Både svenska och utländska resmål varje år.

IT-intresserad: Digital teknik för nyhetskommunikation och interaktivitet.

Slutligen: Humor och Livets mening.

o Humor gör tillvaron roligare. Aktuella humortexter ("mackaränger") publiceras ibland i Täby Allehanda och publicerades tidigare även i humorboken "Åkes Årsbok 2008".

o Livets mening för Mac Lennart Lindskog kan sammanfattas i mottot "Förbättra samhället!". Samhället kan alltid förbättras både generellt (genom korrekt nyhetsrapportering och politiskt samhällsbyggande) och individuellt (genom personlig hjälpsamhet).


Klicka för mer information:

"Mac Lennart Lindskog – dagens jubilar i SvD" (Svenska Dagbladet den 15 september 1992).

"En dag på jobbet" med Mac Lennart Lindskog (Handelskammartidningen nr 7 år 2005).

"En gång journalist, alltid journalist" om Mac Lennart Lindskog (Handelskammartidningen nr 5 år 2007).

"Humorist med engagemang" om Mac Lennart Lindskog (Täby Danderyd Tidning den 12 november 2009).

Utgivningsbevis för webbtidningen Stockholms Varjehanda den 1 september 2014.

Utgivningsbevis med registerutdrag för webbtidningen Stockholms Varjehanda den 1 september 2014.


ADRESSER

Mac Lennart Lindskog
Bostad och redaktion: Flyghamnsvägen 16 D, lgh 1501, 183 64 Täby
Mobil telefon: 073 514 66 60
Fast telefon: 08 732 02 70
Epost 1 (Täby Allehanda): mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se
Epost 2 (Stockholms Varjehanda): mac.lennart.lindskog@stockholmsvarjehanda.se
Epost 3 (brådskande till mobilen): mac.lennart@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/maclennart.lindskog


LÄNKAR

Länk till Stockholms Varjehanda:
www.stockholmsvarjehanda.se

Länk till Täby Allehanda:
www.tabyallehanda.se

Länk till Facebooksidan för Täby Allehanda M L Lindskog:
www.facebook.com/tabyallehanda
(för kommentarer och diskussioner om tidningarnas innehåll).


ANNONS


 

.

Mac Lennart Lindskog som "flygande reporter" i Gaborone i samband med det svenska statsbesöket i Botswana den 22–25 mars 2011. Foto: Helena Lindskog.

.

Mac Lennart Lindskog på uppdrag i Brasiliens huvudstad Brasilia i samband med kungaparets statsbesök den 23–26 mars 2010. Foto: Helena Lindskog.

 


ANNONS