ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Detta är Specialreportage-sidan av den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), som är en fristående, opartisk och privatägd tidning i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@ stockholmsvarjehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 28 januari 2018 klockan 19.50.


 

Stockholms
län får ny
landshövding:
Sven-Erik
Österberg

Regeringen utsåg den 9 november Sven-Erik Österberg till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Han tillträder tjänsten den 1 februari 2018. Förordnandet är på fyra år och sträcker sig till den 28 februari 2022.

Sven-Erik Österberg är i dag landshövding i Norrbottens län.

– Det ska bli både spännande och roligt att nu leda Länsstyrelsen Stockholm efter mina år som landshövding i Norrbotten.

– Stockholms län är en huvudstadsregion och ett län med stark tillväxt, men också med utmaningar, inte minst bostadssituationen och infrastrukturen.

Det säger Sven-Erik Österberg i Länsstyrelsen Stockholms pressmeddelande.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över flera samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygdsutveckling och tillväxt.

Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete.

Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

Sven-Erik Österberg, född 1955, satt i riksdagen för Socialdemokraterna under perioden 1994 till 2012 med undantag för åren 2004–2006, då han var biträdande finansminister.

I riksdagen var han bland annat ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ordförande i finansutskottet och gruppledare för Socialdemokraterna.

Sven-Erik Österberg efterträder Chris Heister, vars förordnande gick ut den 31 augusti i år, sedan regeringen den 14 oktober drog tillbaka den tidigare utnämningen av Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Regeringen har utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding fram till att Sven-Erik Österberg tillträder den 1 februari 2018.

Publicerat: 9 november 2017.

 

Regeringen
upphäver sitt
beslut att
utse Thomas
Bodström till
landshövding
för Stock-
holms län

– Mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Det meddelade civilminister Ardalan Shekarabi den 14 oktober 2017.

Uppdraget som landshövding och därmed att vara statens företrädare i länet har i stora delar likheter med ett förtroendeuppdrag.

– Jag beklagar regeringens beslut. Jag hade gärna blivit landshövding men nu fortsätter livet som advokat och författare, säger Thomas Bodström i regeringens pressmeddelande.

– Jag önskar Thomas Bodström all lycka till i sitt uppdrag som advokat och författare. Eftersom han har dessa sysselsättningar kommer det inte heller att utgå något avgångsvederlag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Beslutet att upphäva regeringens tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län fattades formellt vid regeringssammanträdet torsdagen den 19 oktober 2017.

Regeringen utsåg i augusti den tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding. Det är ett uppdrag som hon fortsätter att ha under tiden som processen med att hitta en ersättare pågår.

Publicerat: 30 oktober 2017.

 

Thomas Bod-
ström efter-
träder Chris
Heister som
landshövding

Stockholms läns blivande landshövding Thomas Bodström iklädd färger som han gillar – AIK:s färger alltså. Fotograferat den 20 juni 2010 i Viggbyholm, Täby.

 

Regeringen har utsett Thomas Bodström till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Stockholm. Han tillträder tjänsten den 1 november 2017. Förordnandet är på sex år och sträcker sig till och med den 31 oktober 2023.

Det meddelade Länsstyrelsen i Stockholms län den 25 augusti 2017.

– För mig är detta en fantastisk möjlighet att få bidra i arbetet med att utveckla Stockholms län. Det ska bli både spännande och roligt. Som landshövding och chef för Länsstyrelsen ser jag fram emot att samverka med länets kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Det säger Thomas Bodström i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har bott i flera olika delar av Stockholm. Nu ser jag verkligen fram emot att få arbeta med frågor som rör hela länet, allt från integration och bostäder till infrastruktur och idrott.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över flera samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygds-utveckling och tillväxt.

Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete. Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

Thomas Bodström är född 1962. Han är advokat och var justitieminister (S) under perioden 2000–2006.

Åren 2002–2010 var Thomas Bodström socialdemokratisk riksdagsledamot. Han var ordförande i justitieutskottet från oktober 2006 till oktober 2010. Han kommer närmast från egen advokatbyrå.

Thomas Bodström efterträder Chris Heister vars förordnande går ut den 31 augusti 2017 efter drygt fem och ett halvt år som landshövding i Stockholms län.

För perioden 1 september till 31 oktober 2017 har regeringen utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding.

Publicerat: 25 augusti 2017.

Regeringen beslutade den 19 oktober 2017 att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län. Se särskild artikel om detta högre upp på denna sida.

 


ANNONS


 

Myntkabinettet
flyttar från
Slottsbacken
till Historiska
museet

Söndagen den 20 augusti 2017 är sista chansen att besöka Kungliga Myntkabinettet på Slottsbacken 6 i Stockholm.

 

Statens historiska museer har beslutat att flytta Kungliga Myntkabinettets verksamhet från de nuvarande lokalerna på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen i Stockholm. Det främsta skälet är ekonomiskt.

– Det är förstås tråkigt att lämna de fina lokalerna i Gamla stan men det viktigaste för mig är att vi har resurser till att utveckla våra verksamheter och uppfylla vårt uppdrag.

Det säger museichefen Eva Ramberg på Myntkabinettets hemsida och fortsätter:

– Det är ett svårt beslut, men vi bedömer det som det mest hållbara på sikt.

Lokalerna på Slottsbacken ägs av en privat fastighetsägare. En flytt är nödvändig för att frigöra resurser som behövs för att både utveckla den publika verksamheten och hantera samlingarna på ett tillfredsställande sätt, enligt museet.

Restaurang Myntkrogen håller fortsatt öppet. Lokalerna på entréplanet är tillgängliga för konferensbokningar till och med 2019.

Kungliga Myntkabinettet, "Sveriges ekonomiska museum", kommer att flytta till samma lokaler som Historiska museet på Narvavägen.

Under våren 2018 kommer museets föreläsningsserie att starta igen på den nya adressen.

Därefter och fram till dess att Mynt-kabinettet öppnar nya utställningar år 2020 kommer museet att synas i olika samarbeten, till exempel sommaraktiviteter och andra publika evenemang.

Publicerat: 19 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Stockholms
län har näst
flest industri-
anställda

Andelen anställda inom industrisektorn i Stockholms län uppgår till nio procent. Det är i och för sig lägst i Sverige. Dock har Stockholms län näst flest anställda i industrisektorn, ungefär 70 000 personer.

Endast Västra Götaland har fler anställda i industrisektorn.

Bland Stockholms läns kommuner sticker Södertäljes industrisektor ut markant.

Detta framgår av rapporten "Kartläggning för genomförande av Smart Industri i det regionala tillväxtarbetet" (2017:13), som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade den 3 maj 2017.

Mot bakgrund av de globala utvecklingstendenserna i industrisektorn och de utmaningar svensk industri står inför har regeringen initierat en nyindustrialiseringsstrategi kallad "Smart industri".

Industrinära tjänsteföretag står för en relativt stor andel av Stockholmsregionens ekonomiska verksamhet jämfört med industriföretag.

Även om industrisektorn står för en liten andel av Stockholmsregionens näringsliv är den dock relativt stor i absoluta mått.

Andelen anställda inom industrisektorn uppgår till nio procent i Stockholms län vilket är lägst i Sverige. Dock har Stockholms län näst flest anställda i industrisektorn, ungefär 70 000 individer. Endast Västra Götaland har fler anställda i industrisektorn, enligt rapporten.

Bland länets kommuner sticker Södertäljes industrisektor ut markant. Detta beror främst på Scanias och Astra Zenecas lokalisering i kommunen. Det beror även på de kluster av företag inom transport och tillverkning samt Life Science som är kopplade till dessa företag.

Ungefär var tredje individ som arbetar i Södertälje har en anställning inom industrisektorn. Dessutom är Södertälje Science Park beläget i kommunen.

På utbildningssidan expanderar KTH i Södertälje och bygger ut ett nytt campus för en fakultet med cirka 1 200 studieplatser och fyra nya utbildningsprogram.

I rapporten beskrivs de fem kommuner i Stockholms län som har störst andel anställda inom industrisektorn: Utöver Södertälje är det Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Nynäshamn.

Järfälla kommun har (2015) cirka 72 400 invånare. Andelen anställda i industrisektorn (2014) är 15 procent.

Järfälla har en andel anställda i industrisektorn som ligger strax över det svenska genomsnittet. Utbildningsnivån är något högre än riksgenomsnittet, men det är även arbetslösheten.

Järfällas största privata arbetsgivare är SAAB, där man arbetar med utveckling och tillverkning av en rad produkter såsom siktessystem, telekrigssystem, flygelektronik, system för civil säkerhet och säker kommunikation samt ledningssystem för marin, markförband och flyg.

I Upplands-Bro kommun bor ungefär 26 000 personer. Ungefär 11 procent av yrkesverksamma individer arbetar inom industrisektorn. Utbildningsnivån uppgår till 21 procent medan arbetslösheten är knappt sju procent. Största arbetsgivaren är Coop Logistik med 675 anställda.

I Upplands Väsby kommun arbetar ungefär 11 procent av den yrkesverksamma befolkningen i industrisektorn. Det gör kommunen till den fjärde mest industriintensiva i Stockholms län.

Kommunen har något lägre utbildningsnivå jämfört med riksgenomsnittet, men samtidigt något lägre arbetslöshet.

Kommunens största privata arbetsgivare är Siemens. Även Mondelez International (Marabou) ligger i samma storleksklass.

Mondelez International tar sannolikt över rollen som största arbetsgivare då Siemens flyttar till Arenastaden i Solna om cirka ett år. Då slår Siemens ihop kontoren i Upplands Väsby, Solna, Kista och några anställda från kontoret i Huddinge.

Nynäshamns kommun hade 27 500 invånare år 2015. Andelen yrkesverksamma i industrisektorn uppgick år 2014 till 11 procent. Utbildningsnivån låg år 2015 på 16 procent. Arbetslösheten är generellt låg på knappt sex procent.

Den största privata arbetsgivaren är Nynas AB med 275 anställda. Företaget utvecklar oljor och smörjprodukter för en rad tillämpningar som har avgörande betydelse i olika produkter och processer.

Dessutom har Fuchs (före detta Statoil Fuel and Retail Lubricants) och AGA Gas en relativt stor regional produktion. I övrigt karaktäriseras näringslivet av relativt små företag.

Historisk har Ericsson haft en stor produktionsverksamhet i kommunen med uppemot 3 000 anställda, vilket även ledde till många småföretag runt omkring regionen. Ericsson har dock inte varit verksamt i kommunen sedan 2005.

I rapporten beskrivs vidare företag inom industrisektorn lokaliserade i Stockholmsregionen. Företagen har valts ut för att representera olika sektorer samt olika delar av länet: Scania, Astra Zeneca, Ericsson och Holmens verksamhet Hallsta Pappersbruk i Hallstavik.

Avslutningsvis beskrivs kortfattat ytterligare framstående företag inom industrisektorn:

AGA Gas, Lidingö: Produkter och tjänster för industri- och specialgas.

Alfa Laval, Botkyrka: Produktutveckling, tekniskt och produktmässigt stöd samt reservdelar för separatorer.

Atea, Stockholm (Kista): IT-infrastruktur.

Atlas Copco, Nacka: Huvudkontor för koncernen.

Beijer Tech, Tyresö: Flödesteknik och industrigummi.

Contiga, Norrtälje: Prefabricerade stomlösningar för byggnader.

De Laval, Botkyrka: Separatorer för mjölkning.

Eltel, Stockholm (Bromma): Konstruktion och underhåll av el- och teleinstallationer.

Huawei, Stockholm (Kista): IKT-lösningar, huvudkontor och FoU.

IBM, Stockholm (Kista): IKT-lösningar, huvudkontor och FoU.

Laminova, Upplands Väsby: Kylare för fordon.

Roslagsgjuteriet, Norrtälje: Gjuteriverksamhet.

Siemens, Upplands Väsby: Elektronikprodukter.

SAAB, Järfälla: Siktessystem, flygövervakningssystem, telekrigssystem, flygelektronik, ledningssystem, system för civil säkerhet och säker kommunikation.

TD Tech Data, Stockholm (Spånga): Distribution av IT-produkter.

ÅF, Solna: Huvudkontor för koncernen.

Öhlins, Upplands Väsby: Tillverkare av stötdämpare.

Rapportens sammanfattande rekommendationer:

1. Skapa samverkan. Länsstyrelsen har som regional aktör förutsättningar att skapa samverkan dels mellan aktörer på lokal nivå, men även med aktörer nationellt och internationellt.

2. Kommunikationsinsatser. Länsstyrelsen bör förmedla kunskap dels mellan aktörer inom regionen men även genomföra riktade insatser mot externa aktörer.

3. Säkra kompetensförsörjning. Länsstyrelsen bör underlätta kompetensförsörjning både för industrisektorn och industrinära tjänsteföretag.

Rapporten har sammanställts av Jonas Öhlin och Samuel Palmquist i konsultföretaget Damvad Analytics.

Publicerat: 14 maj 2017.

 


ANNONS


 

Recension:
Fascinerande memoarer av Gustaf Douglas

Gustaf Douglas berättar i sin memoarbok om framgångar och motgångar under sin enastående karriär som företagsägare.

 

Finansmannen Gustaf Douglas har kommit ut med sina memoarer, som han föredrar att kalla "mina minnens vittnesbörd". Det är så att säga i grevens tid: Han fyller 79 år inom kort.

Boken heter "Med blicken på stigen". Den är skriven i samarbete med Mats Hallvarsson, journalist och kommunikationskonsult.

För att vara en memoarbok är den lagom omfångsrik (drygt 300 sidor), varav 32 sidor med foton ur bland annat familjealbumet. Utgiven av Albert Bonniers Förlag.

Bokens titel syftar på Gustaf Douglas motto för företags-utveckling: "När du är på en lång vandring uppåt – håll blicken på stigen, inte på toppen!".

Gustaf Douglas är som person mycket fascinerande. Det är hans memoarbok också. Det har gått upp och ned för honom i livet. Mest upp: Han är numera mångmiljardär.

Han har bland annat medverkat till att utveckla säkerhetsföretaget Securitas och lås- och dörrföretaget Assa Abloy till globala jättar.

Securitas sysselsätter så många som 330 000 personer i 53 länder och omsätter 80 miljarder kronor.

Men vid flera tillfällen trodde han att hans företagargärning hade nått ruinens brant. Allra värst var det år 1985.

Han har även fått sparken från ett VD-jobb (för Dagens Nyheter-koncernen 1980).

I boken berättar Gustaf Douglas inledningsvis om sin barndom och och ungdom, som långt ifrån var en dans på rosor.

Tack vare stipendier och egna ihoptjänade pengar kunde han studera till en MBA (Master of Business Administration) vid Harvard Business School i USA.

Han gifte sig med Elisabeth von Essen (som ärvde Rydboholms gård i Österåkers kommun där de bor). De fick sönerna Carl och Eric.

Numera är Carl Douglas ägare till Rydboholm (med slottet där Gustav Wasa har bott i sin ungdom).

Eric Douglas är ägare till släkt-gården Stjärnorp i Östergötland.

Carl är inte gift, enligt databasen ratsit.se. Eric är gift med Die.

Gustaf Douglas bok om sitt liv är
"Tillägnat familjen:
Elisabeth
Carl och Pauline
Tvillingarna Louise och Miles
Eric och Die".

Med tanke på Rydboholms framtid under kommande generationer kan det vara intressant att tillägnan således omfattar även de tre personerna Pauline, Louise och Miles.

Boken innehåller några långa avsnitt med detaljerade skildringar av köp och försäljningar. Väldigt mycket siffror som det anstår en finansman. Íntressant för de initierade, men kanske mindre intressant för andra.

Gustaf Douglas delar generöst med sig av dyrköpta erfarenheter.

I många företag har han sett att det uppstår risker för olika sönderfalls-processer:

Det brukar börja med det horisontella sönderfallet, som kort och gott kan sammanfattas med kommentaren: "Det är inte mitt bord."

Det vertikala sönderfallet är ett snäpp allvarligare, ett tillstånd då ansvar, handläggning och beslut inte finner sin lämpliga hierarkiska nivå. Det kan till exempel röra sig om frågor som är för små för vd men för stora den tekniske direktören.

Det terminologiska sönderfallet innebär att företaget eller ännu värre en hel bransch skapar en egen begreppsapparat. Många så kallade förhoppningsföretag under internetboomen i slutet av 1990-talet var exempel på det terminologiska sönderfallet.

Det heltäckande begreppet för detta fenomen blev dessutom "Den nya ekonomin".

När antalet felaktiga beslut har nått över femtio procent är förloppet mycket snabbt och leder direkt till det fjärde stadiet – det totala sönderfallet.

För Gustaf Douglas är företags-kulturens starkaste inslag inlevelse; att alltid se medarbetarna, att alltid våga vara uppriktig i samtalet.

"En av vd:s viktigaste uppgifter är att skapa ett föredöme genom sitt eget uppträdande", skriver han.

Närheten till Stockholm har länge varit problematisk för Rydboholm:

"Under årens lopp kom många pigga exploateringsidéer från olika håll. De flesta avvisades blankt. Några var farliga att direkt gå emot, speciellt om de drevs från kommunalt tjänstemannahåll i Österåker och inte minst i Täby.

Men tiden arbetade alltid på vår sida eftersom de flesta planer dog bort som en stormvind i öknen."

Det Gustaf Douglas behandlar i boken är både intressant och lärorikt. Men jag saknar viktiga delar av hans talrika engagemang som han inte tar upp.

Till exempel:
•  Att han som styrelseordförande i Stockholms Handelskammare under flera år har varit den främste företrädaren för näringslivet i huvudstadsregionen
•  Att han som vice ordförande i direktionen för Riddarhuset har verkat aktivt för dess utveckling.
•  Att han som ledamot i Moderaternas partistyrelse har haft en unik insyn i och möjlighet att påverka det största regeringspartiet under regeringsåren 2006–2014.

Detta är ett spännande material som säkert räcker till en ny bok.

I den föreliggande boken saknar jag även en vettig kapitelindelning och en innehållsförteckning. Man ska snabbt och lätt kunna söka upp avsnitt som man är speciellt intresserad av.

Stockholms Varjehanda ger härmed Gustaf Douglas memoarbok "Med blicken på stigen" betyget fyra stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 13 februari 2017.

 


ANNONS


 

Stockholm: 1,5 miljoner besök i Eurovision Village i Kungs-trädgården

Eurovision Village i Kungs-trädgården har haft inte mindre än 1,5 miljoner besök under den nästan två veckor långa evenemangsperioden. Det rapporterar det kommunägda bolaget Stockholm Visitors Board måndagen den 15 maj 2016.

Stockholms stad har stått som arrangör av den 61:a upplagan av Eurovision Song Contest på uppdrag av SVT och EBU.

Eurovision i Stockholm i siffror, enligt Stockholm Visitors Board:

1,5 miljoner besök i Eurovision Village.

12 000 personer har ackrediterats för att arbeta med evenemanget (inklusive press, fans och volontärer).

6 000 vattenflaskor har delats ut till bland andra volontärer och journalister.

2 500 bakverk bjöds på av Stockholms stad under Swedish Fika den 8 maj.

2 500 fans köpte biljett för exklusivt tillträde till EuroClub.

2 000 journalister från 73 länder i presscentret.

475 volontärer har bidragit.

65 ton väger scenkonstruktionen i Globen, det motsvarar 52 medelstora bilar.

50 kommunikatörer har servat journalister i presscentret.

42 tävlande länders flaggor hissades framför Kungliga slottet i en flaggceremoni.

8,5 meter hög nedräkningsklocka på Norrmalmstorg.

6 spelande övergångsställen.

5 sjungande tunnlar.

1 ny vinnare (Ukraina).

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.

Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad.

Publicerat: 15 maj 2016.

 


ANNONS


Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

 

Två ministrar talade på Stora
Infradagen i Näringslivets Hus


VIDEO (125 sekunder). Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) talade mycket engagerat för att Sverige ska vara världsledande på innovation. Vi har många fördelar och områden som talar för oss, sade han och presenterade fem samverkansprogram för innovation. Dessa handlar om framtidens transporter, smarta städer, life science, bioekonomi och en uppkopplad industri. Här kan vi bidra globalt, men samtidigt måste vi samverka på ett bra sätt inom landet. Då är upphandlingsförfaranden viktiga faktorer. Vi måste sluta att enbart prata pris och istället använda funktionsupphandling även på infrastrukturområdet, sade Mikael Damberg.

 

Stora Infradagen 2018 arrangerades av Maskinentreprenörerna (ME) fredagen den 26 januari i Näringslivets Hus i Stockholm. Temat var "Hur ser Sverige ut 2030?" – det vill säga om 18 år. Det blev fullsatt som vanligt i Industrisalen. Några av de cirka 300 deltagarna fick följa evenemanget i angränsande lokaler.

Regeringen representerades av två statsråd: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg som inledningstalare och infrastrukturminister Tomas Eneroth som avslutningstalare. Däremellan medverkade en lång rad kvalificerade talare med intressanta aspekter på infrastruktur. Föredömligt välarrangerat.

ME är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar cirka 3 900 privata maskinentreprenörer. Således en organisation för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner).

Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom utveckling av kompetens, kvalitet och miljö samt genom samhällspåverkan.

Konferensen inleddes med ett välkomsttal av ME:s förbundsordförande Magnus Persson. Han belyste ett antal problem för branschen.

Statsrådet Mikael Damberg gav i sitt anförande ett särskilt beröm för utbildningssatsningen ME-skolan:

– Den stora utmaningen och det största hindret för fortsatt tillväxt är kompetensförsörjning. Här ligger ME med sin ME-skola långt framme för att skapa och kvalitetssäkra utbildningar. Jag önskar verkligen att fler branscher kunde följa det exemplet, sade Mikael Damberg.

Efter stipendieutdelning (se nedanstående foto med bildtext) följde ett samtal på temat "Konsulter och innovationer styr infrastrukturen" under ledning av dagens moderator Elisif Elvinsdotter. Medverkande var Anders Gustafsson, VD för Svevia, Gunnar Asplund, VD för Elways, Magnus Höij, VD för Svenska Teknik- och Designföretagen, Johan Dozzi, VD för Tyréns, Fredrik Bergström, VD för Fredriks Marktjänst, och hans namne Fredrik Bergström, affärsområdeschef för Analys & Strategi inom WSP.

Efter lunch ventilerades "Regionernas kamp" i två programpunkter. Turistorganisationen Visitas ordförande Maud Olofsson, tidigare centerpartistisk näringsminister, sade i sitt anförande att vi måste hålla ihop transportslagen så att de bildar flöden som fungerar. I dem måste järnväg, väg, hamnar och flyg vara lika viktiga.

– Vi behöver också bättre underhåll, inte minst av det enskilda vägnätet. Därför ska det bli intressant att se var pengarna i den kommande transportplanen satsas. Jag tycker dessutom i sammanhanget att vi borde öppna upp för ökad privatfinansiering av infrastrukturprojekt, sade Maud Olofsson.

På programmet stod sedan Regionernas kamp del 2 med Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå, Erik Herngren, senior partner i Kairos Future, Peter Haglund, sektionschef i SKL, och Mattias Frithiof, avdelningschef för Samhällsplanering inom WSP.

I en utblick avseende samverkan mellan vägverken i Sverige, Norge och Danmark diskuterades behovet av ett eventuellt gemensamt nordiskt trafikkontor. Förslaget om ett sådant kontor av forskaren Björn Hasselgren fick dock inget gehör hos de tre ländernas företrädare, däribland det svenska Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Slutsatsen blev: Ja till mer samarbete, nej till en ny organisation.

Avslutningsvis talade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om "Mitt i infraplanen":

– I den nya transportplanen som ska gälla fram till 2029 ska vi investera 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det motsvarar ungefär 235 000 årsarbeten. Samtidigt har vi 100 000 jobb som inte kan besättas eftersom det saknas logistiker, ingenjörer, maskinförare, hantverkare. Därför är utbildningssatsningarna minst lika viktiga, sade Tomas Eneroth.

På Stora Infradagen den 26 januari 2018 tilldelades Anders Jordell (i mitten) Maskinentreprenörernas infrastipendium på 30 000 kronor och titeln "Branschens snille 2017". Han flankeras på scenen av statsrådet Mikael Damberg (till vänster) och Maskinentreprenörernas tidigare ordförande Håkan Norén.


VIDEO (53 sekunder). Stora Infradagens humoristiska överraskning var Fredrik Lindström i egenskap av dagens krönikör. I det här videoklippet avslöjar han "fusket" med sin allmänbildning i SVT-programmet "På spåret". Personen i förgrunden är för övrigt Maskinentreprenörernas VD Hampe Mobärg.

Det gick inte att ta miste på ingången till Stora Infradagen 2018 i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. Arrangören Maskinentreprenörerna (ME) hade rullat ut den röda mattan och placerat en hjulburen grävmaskin vid huvudentrén. Det var fler personer än Stockholms Varjehandas fotograf som tyckte att installationen var värd att föreviga (exempelvis den fotograferande mannen till vänster).

Publicerat: 28 januari 2018.

 


ANNONS


 

Vårsalongen är tillbaka
i Liljevalchs konsthall
på Djurgården med 284
verk av 137 konstnärer

Den utvändiga upprustningen och tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall på Djurgårdsvägen 60 i Stockholm fortsätter medan Vårsalongen 2018 pågår inne i den invändigt renoverade byggnaden. Platsen utanför huvudingången ser provisorisk ut med avskärmande plank och tillgänglighetsanpassade träramper. Vårsalongen har öppet alla dagar under perioden 12 januari–25 mars. På måndagar är det fritt inträde. Samtliga bilder i detta reportage är tagna den 15 januari 2018.

 

Efter två års exil i Stockholms innerstad har Vårsalongen nu återvänt till fadershuset det vill säga Liljevalchs konsthall ute på Djurgården. Den 12 januari 2018 öppnades Vårsalongen i den grundförstärkta och renoverade rosafärgade byggnaden på Djurgårdsvägen 60. Där visas 284 verk av 137 konstnärer under utställningens tio veckor.

Golven är nylagda och väggarna nystrukna men i övrigt är allt sig likt i denna klassiker, konstaterar Liljevalchs. Bakom huset fortgår arbetet med den tillbyggnad som ska stå klar 2020 och ge Liljevalchs drygt 2 000 kvadratmeter ny yta.

Till 2018 års Vårsalong kom 2 423 ansökningar. Nästan lika många som förra gångens 2 505 ansökningar, uppger Liljevalchs. Därav nästan två tredjedelar från kvinnor. Av de 137 som antogs är 79 kvinnor och 58 män. Medelåldern är 49 år. Yngst är en 19-åring från Norrköping, Marielle Göthberg. Äldst är liksom förra året veteranen Siv Appelqvist från Lund som i år fyller 93 år.

Ett 60-tal av de uttagna kommer från Stockholmsregionen. En deltagare kommer från Helsingfors. I övrigt är spridningen som vanligt stor; från Brännö till Gotlands Tofta, från Luleå till Lund.

Liksom de senaste åren är måleri den dominerande tekniken med 131 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning med 41, skulptur 28, grafik 24 och textil 23.

I årets jury ingick författaren Lena Andersson, konstnärerna Sara-Vide Ericson och Dan Wolgers samt Liljevalchs chef Mårten Castenfors, som var ordförande.

Vårsalongen 2018 har öppet alla dagar och fri entré på måndagar. Allmänna presentationer av utställningen hålls klockan 13 och 15 dagligen.

Parallellt med slutskedet av renoveringen i arkitekt Carl Bergstens rosa byggnad inleddes arbetet med tillbyggnaden. Liljevalchs +, som blir beteckningen på det nya huset, beräknas stå klart våren 2020.

– När vi öppnar har vi bättre säkerhet och klimat, nytt kafé och ny butik och nya vackra utställningslokaler för både stora och små utställningar, säger Mårten Castenfors.

Tillbyggnaden ger 2 400 kvadratmeter ytterligare yta för utställningar, entré, butik och utveckling av Café Blå Porten. Tillbyggnaden har tre våningar och håller lägre takhöjd än omgivningen. Fasaden i betong har ingjutna klarglaskroppar som utsmyckning.

Liljevalchs konsthall är uppkallad efter den framgångsrike affärsmannen Carl Fredrik Liljevalch Jr (1837–1909). Vad han själv skulle ha tyckt om det hela får vi aldrig veta eftersom initiativet till konsthallen togs efter hans död. Den moderna byggnaden på Kungliga Djurgården uppfördes nämligen med hjälp av pengar som blev över i hans bouppteckning.

Liljevalchs tillhör Stockholms stad och invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige.


VIDEO (49 sekunder). "Svenska konstneutraliseringsinstitutet informerar" är en fantasifull manick med videopresentation. Konstnären heter Kent-Gunnar Andersson. Han förklarar att verket "tar upp problemet om krav på censur och en förväntad självcensur från kulturarbetaren. Kanske vore det ändå bäst att neutralisera all konst till ett grått pulver så ingen behöver känna sig kränkt".

Var och en för sig ser dessa keramikfigurer inte märkvärdiga ut, men alla figurerna tillsammans i olika yogaställningar ger ett mäktigt intryck. Det stora konstverket har skapats av Stefan Bennedahl och heter "Andas in – andas ut. Ett år med Yoga." Det består av 365 yogafigurer i keramik på träplattor. Stefan Bennedahl berättar att han "började prova att göra yogafigurer i lera, och när jag märkte att det fungerade kom idén att göra en figur varje dag under ett år". Konstverket kan upplevas som en svensk variant av en kinesisk terrakottaarmé.

Den här slitna dörren ser vid första anblicken inte ut som ett konstverk. Men det är den vid närmare betraktande; ett genomtänkt och genomarbetat konstverk. Det heter "Mellan Rum – 107 timmar av väntan" och består av utkarvade mönster från "traditionellt kvinnligt hantverk". Konstnären heter Emelie Liljebäck. Hon framhåller att "de olika traditionella kvinnliga hantverken som jag karvat ut ur dörrens insida symboliserar tiden vi väntat på förändring, på jämlikhet, som vi fortfarande väntar på".

Politiska satirer är inte särskilt vanliga på Liljevalchs vårsalonger. Här ses i alla fall en sådan satir i en form som påminner om en äldre broderad väggbonad. Konstverket heter "Socialdemokratin" och är ett hand- och maskinbroderi som har skapats av Eva Kitok. Bilden visar människans evolution fast i omvänd ordning: Från den moderna upprättgående människan till en apliknande varelse. Konstnären illustrerar detta med åtta socialdemokratiska partiordförande: Från vänster Branting (nobelpris), Hansson (folkhemmet), Erlander (offentlig sektor), Palme (älskad hatad), Carlsson (svångremspolitik), Persson (ledarstil), Sahlin (toblerone) och Juholt (dubbelt boende). Eva Kitok tycker, lite förmildrande, att verket kanske säger "mer om vad samtiden på senare tid valt att fokusera på när det gäller våra politiska ledare, än vad det säger om partiledarnas politiska bedrifter".

Under Vårsalongen 2018 svarar Taverna Brillo för caféverksamheten i Skulpturhallen, som för tillfället saknar skulpturer. I den här hallen invigdes 2018 års vårsalong fredagen den 12 januari med tal av Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S), jurymedlemmen Lena Andersson och konsthallschefen Mårten Castenfors samt med fanfarer av tre trumpeterare.

Publicerat: 17 januari 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Föredömligt välskriven och innehållsrik bok om utrikesrapporteringens historia

Lars Gunnar Erlandson presenterade sin bok om utrikesrapportering på ett pressmöte hos sin tidigare arbetsgivare Sveriges Radio AB i Stockholm den 24 oktober 2017. Bokens omslag visar ett foto med ett myller av människor på Tahrir-torget (Befrielsetorget) i den egyptiska huvudstaden Kairo.

 

En av 2017 års bästa böcker om journalistik heter "Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter". Den beskriver utrikesrapporteringens historia i svenska medier. Boken är skriven av Lars Gunnar Erlandson (utan bindestreck mellan förnamnen och med ett s i efternamnet). Han har varit utrikeskorrespondent i Mellanöstern, Latinamerika, Asien och USA för Sveriges Radio och Sveriges Television.

Lars Gunnar Erlandson föddes 1939 i Åseda i Småland. Han gick i pension 2005 och bor numera i Stockholm. Har tidigare skrivit ett antal böcker, däribland "Mitt liv som röst – Trettio år i världen" (2007) om åren som utrikesjournalist.

Från 1970-talet och drygt tre decennier framöver tillbringade Lars Gunnar Erlandson mer än 30 år av sitt liv som utrikesrapportör. Därav sammanlagt omkring 20 år utanför Sveriges gränser som korrespondent för Sveriges Radio.

Hans uppgift var att förmedla världsnyheter till radiolyssnarna och TV-tittarna. Han har besökt alla världsdelar utom Antarktis, sammanlagt närmare 100 länder.

Kapitelrubrikerna säger mycket om spännvidden i bokens innehåll: Exempelvis "Nyheter i nya spår med sociala medier", "De första tidningarna", "Gyllene tider för pressen", "Utan nyhetsbyråer – ingen nyhet", "Journalfilmen – aktualiteter på bio", "Radion – ett medel mot tråkigheten på landsbygden", "Med televisionen rullade världen in i hemmen" och "Journalisten blir måltavla i en allt farligare värld".

Boken innehåller ett fylligt personregister med sidhänvisningar, så att man lätt kan hitta tillbaka till rätt avsnitt. För den som vill fördjupa sig ytterligare i ett ämne finns dessutom en diger litteraturlista.

De flesta betydelsefulla utrikeskorrespondenterna inom svensk press, radio och television finns nämnda och ofta sympatiskt beskrivna i boken. Detta är en enastående sammanställning som Lars Gunnar Erlandson har gjort över utrikesreportrar, som har bidragit till svenska folkets världsuppfattningar.

Lars Gunnar Erlandson har presterat en välskriven, innehållsrik och faktafylld bok om utrikesrapporteringens historia från runstenar till sociala medier. Ett epokgörande verk. Utgiven på Carlsson Bokförlag i Stockholm.

Boken är tjock, 512 sidor, men trots det förvånansvärt lättläst. Därtill bidrar att faktaredogörelserna emellanåt har blandats med underhållande anekdoter från författarens uppväxt och yrkesliv.

Boken skulle ha vunnit ytterligare på att innehålla illustrationer (utöver dem som finns på skyddsomslaget). Till exempel foton från författarens arbetsmiljöer runt om i världen.

Vidare är boken ordentligt korrekturläst och faktagranskad. Ett och annat fel är nästan ofrånkomligt i en så omfattande tegelstensvolym: På sidan 235 står det att Caryl Chessman (som avrättades 1960) "satt i dödscell i St. Quentinfängelset i Los Angeles". Fängelset San Quentin ligger utanför San Francisco.

Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda Lars Gunnar Erlandsons bok "Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter" betyget 5 stjärnor (på skalan 1–5), det vill säga det allra högsta betyget.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.


VIDEO (79 sekunder). Lars Gunnar Erlandson berättade om sin bok på Svensk Presshistorisk Förenings kvällsmöte i Studio 5 i Radiohuset på Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm den 24 oktober 2017.

Publicerat: 27 december 2017.

 


ANNONS


 

Stockholms filmfestival visar
150 filmpremiärer på 12 dagar

Skandia på Drottninggatan 82 i Stockholm är en av de sju biografer som visar filmer som deltar i Stockholms filmfestival 2017. Fotograferat den 1 november 2017.

 

Programmet för den 28:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival (Stockholm International Film Festival) omfattar 150 filmpremiärer från 60 olika länder. Filmerna kommer att visas under den 12 dagar långa festivalperioden 8–19 november 2017.

En tredjedel av filmerna som visas är regisserade av debutanter. Dessa blandas med välkända namn som Vanessa Redgrave – som i år tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award. Efter att ha medverkat i över 100 filmer debuterar hon 80 år gammal som regissör med dokumentärfilmen "Sea Sorrow". I filmen ligger fokus på den globala flyktingkrisen. Filmen är med i kategorin "Spotlight – Change".

Visionary Award går i år till regissören Pablo Larraín som besöker festivalen med sin senaste film "Neruda". Han har tidigare regisserat filmen "Jackie" (2016). Med sju filmer i bagaget står Pablo Larraín för en sant visionär filmkonst. Han är dessutom född och verksam i det land som i år är Stockholms filmfestivals fokusland: Chile. I år har festivalen tagit in fem filmer från chilenska regissörer, bland annat Sebastián Lelio och Marcela Said.

Festivalen invigs med den kritikerrosade filmen "The Shape Of Water" av regissören Guillermo del Toro, som vann årets Guldlejon i Venedig. Ett urval av de övriga filmerna under festivalen är "Thelma" regisserad av Joachim Trier, "Call Me By Your Name" av Luca Guadagnino, "The Party" av Sally Porter, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" av Martin McDonagh och sist men inte minst "Downsizing" av Alexander Payne.

För tredje året i rad kommer Stockholms filmfestival att tillsammans med Stockholms stad att dela ut priset Stockholm Impact Award. Priset är ett av världens största pengapriser för film med en vinstsumma på en miljon kronor och ett unikt pris designat av konstnären Ai Wei Wei. Stockholm Impact Award delas ut till filmskapare som vågar ta upp samhällsfrågor som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Höstens upplaga av Stockholms filmfestival tillägnas Michael Nyqvist, en av vår tids största och mest folkkära svenska skådespelare. Under Stockholms internationella filmfestival kommer hans konstnärliga arv att hyllas med en "showreel" och en tyst minut tillsammans med Michael Nyqvists stiftelse, som startades strax efter hans bortgång.

Stockholm Rising Star tilldelas en skådespelare som har gjort utmärkta prestationer på film och har möjligheten att bli morgondagens stjärna. Syftet med priset är att lyfta fram skådespelare tidigt i karriären och bjuda in dem till Stockholms filmfestival, där de får chansen att knyta kontakter inom filmbranschen.

Stockholms internationella filmfestival är indelad i följande programrubriker:

Stockholm XXVIII Competition
Stockholm XXVIII Documentary Competition
Stockholm Impact
Open Zone
American Independents
Icons
Discovery
Documania
Twilight Zone
Spotlight
Stockholm XXVIII Short Film Competition
Special Event
1 Km Film

Festivalcentret finns i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg. Festivalfilmerna visas på de sju biograferna Skandia, Saga, Grand, Klara (Kulturhuset), Zita, Filmhuset och Victoria i Stockholm.

Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är numera en av de främsta filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum varje år i november. Stockholms filmfestival anordnar även förhandsvisningar och Sommarbio som är gratis utomhusbio. Stockholms filmfestival Junior arrangeras varje år i april. Den är en festival för barn och unga mellan 6 och 19 år. Festivalchef är Git Scheynius.

Publicerat: 2 november 2017.

 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Hemskt men välgjort drama
om kriget i Syrien
nominerat till Bronshästen

Arkitekten Gunnar Asplunds mästerverk Skandia-Teatern på Drottninggatan 82 i Stockholm betraktas av somliga som en av världens vackraste biografer. Här ses biosalongen uppifrån den mittersta logen som ligger högst uppe och längst bak på balkongen. Fotograferat den 1 november 2017 i samband med pressvisningen av "InSyriated" inför Stockholms filmfestival.

 

"InSyriated" är en mycket välgjord och en mycket hemsk film. Hemsk för att den är en krigsfilm. Inte en krigsfilm med militär på slagfält utan en film om hur en modern syrisk familj med grannar i ett flerbostadshus påverkas av ett krig. "InSyriated" är en sevärd men omskakande "feel-bad movie", som bland annat har vunnit publikens pris på Berlins Internationella Filmfestival i februari 2017.

Detta krigsdrama utspelar sig nästan helt och hållet inne i en lägenhet under ett intensivt dygn. Det skapar en klaustrofobisk spänning. Helikoptrar, bombkrevader och kulsprutesmatter hörs in i lägenheten utan synas. Brutala händelser inträffar i samband med krypskyttar, plundrare och våldtäktsmän.

I lägenheten råder sporadisk brist på kranvatten och mobiltelefontäckning. Det råder även stress och tristess som tar sig skilda uttryck för de olika generationerna.

Filmen är producerad i Belgien i ett belgisk-franskt samarbete. Filmen är 1 timme och 25 minuter lång (vilket är ganska kort).

Filminspelningen tog 25 dagar och ägde rum i ett flerbostadshus i centrala Beirut i Libanon. Miljön ska föreställa Damaskus i Syrien.

Filmens originaltitel är "In Syria". Den är egentligen det enda som lokaliserar filmen till ett (i november 2017) alltjämt pågående krig. Annars är skildringen universell.

Skådespelarna är araber från Mellanöstern – några av dem är i verkligheten flyktingar från Syrien. Språket i filmen är arabiska med engelska undertexter (åtminstone i den version som visades för pressen på Skandia den 1 november 2017).

Filmen är lite av ett kammarspel för bioduken. Den skulle egentligen passa alldeles utmärkt som en pjäs på en teaterscen: Handlingen är koncentrerad i både tid och rum och har ett begränsat antal skådespelare.

Filmmusiken är visserligen inte särskilt påträngande, men känns onödig i ett fall som detta.

Filmens regissör och manusförfattare Philippe Van Leeuw är född i Bryssel 1954 och bor för närvarande i Paris. Han har tidigare regisserat "The Day God Walked Away" (2009).

Philippe Van Leeuw kommer att besöka Stockholms filmfestival den 11–13 november. Hans film "InSyriated" är nominerad i kategorin "Bästa film" och tävlar därmed om världens tyngsta filmpris, Bronshästen, som väger 7,3 kilogram.

Två kraftfulla kvinnliga roller utmärker sig särskilt i "InSyriated". De spelas av den arabisk-israeliska skådespelerskan Hiam Abbass och den libanesiska skådespelerskan Diamand Bou Abboud.

"InSyriated" får svensk biopremiär den 16 februari 2018.

Stockholms Varjehanda ger filmen "InSyriated" (skrivs ibland "Insyriated) betyget 4 stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 2 november 2017.

 


ANNONS


 

Utställning om kropp och minne
i Sveriges första reaktorhall
blir doktorsavhandling på KTH

Den här oansenliga ingången leder via en lång trappa ned till Sveriges första reaktorhall. På stången till vänster ses siffran 9 som är adressen Osquldas väg 9 (vid Drottning Kristinas väg 51 på KTH Campus). På skylten står det "R1 Angreppsväg" där R1 betecknar Reaktor 1 det vill säga Sveriges första kärnreaktor. Det finns även en hissförbindelse ned till KTH R1 i en näraliggande byggnad.

 

Fram till och med söndagen den 1 oktober 2017 pågår en fascinerande konstutställning i en likaså fascinerande miljö långt nere i underjorden på Kungliga Tekniska högskolans (KTH) campus i Stockholm. Utställningen heter "Journal". Konstverken har producerats av konstnären, arkitekten och doktoranden Jenny Wiklund. Miljön är den sedan länge sanerade reaktorhallen för Sveriges första kärnreaktor R1.

Drygt 25 meter under markytan på KTH Campus fanns således experimentreaktorn R1. I Stockholms innerstad, bland bebyggelsen innanför tullarna! Den var inte bara Sveriges första fullt fungerande kärnreaktor utan även landets första avställda och avvecklade kärnreaktor.

Numera används den friklassade reaktorhallen som en kreativ mötesplats för olika slags event, enligt KTH. Reaktorhallen ägs av det statliga bolaget Akademiska Hus AB.

Sveriges första kärnreaktor R1 kördes kritiskt, det vill säga kärnklyvningen blev självgående, från det historiska klockslaget 18.59 den 13 juli 1954 ända fram till den 6 juni 1970. Reaktorn konstruerades och byggdes av AB Atomenergi, framgår det av Wikipedia.

R1 var således i drift till sommaren 1970 då den ställdes av för gott. Den revs 1982. Ett par år senare gjordes mätningar av kvarvarande radioaktiv strålning, som befanns ligga under tillämpliga gränsvärden. Anläggningen blev friklassad av Strålskyddsinstitutet, enligt KTH.

Efter några års omvandling av reaktorhallen till eventlokal blev KTH formell hyresgäst från 2007.

DISPUTATIONSUTSTÄLLNINGEN

Nu i slutet av september 2017 pågår alltså en fascinerande konstutställning i reaktorhallen och dess biutrymmen.

Konstutställningen är en disputationsutställning. Konstnären och KTH-arkitekten Jenny Wiklunds doktorandarbete redovisas i form av en utställning med offentligt försvar den 29 september 2017 på plats dvs i reaktorhallen KTH R1.

Jenny Wiklunds avhandling består av något så ovanligt som en utställning med tillhörande text. Avhandlingen heter Journal – rekonstruktion av kropp och minne. Där finns följande inledning:

"Denna avhandling består av ett monumentalverk som sätter samman ett antal konstnärliga verk till en helhet som utgör avhandlingens tes och resultat. Denna text skall förstås som ett bidrag i denna konstnärliga helhet och kan därför inte läsas fristående. Monumentalverket är installerat i R1, KTH, som här visas i sektion. Verket kommer att dokumenteras och redovisas i en publikation efter utställningens slutförande."

Projektet "Journal" har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, KTH Medieteknik och curator Jan Åman.

En bakgrund till projektet är att Jenny Wiklund själv för ungefär 17 år sedan råkade ut för en mycket svår trafikolycka. Hon genomgick en lång och mödosam rehabilitering.

Det visuella intrycket i projektet "kommer före alla andra beskrivningar, i logik med den händelse som föregick doktorandprojektets ämne, en minnesförlust, där upplevelsen av rummet kom före språket, kroppen före hjärnan, intränade minnen i form av siffror före en självbiografi."

Formuleringen "intränade siffror" syftar på att hon på sjukhuset efter olyckan inte mindes någonting, inte ens sitt eget namn. Efter en tid dyker ett antal siffror upp i hennes huvud. Hon upprepar siffrorna i samma ordningsföljd. Det första hon kommer ihåg efter olyckan visar sig vara ett intränat telefonnummer. Det är hennes pappas telefonnummer.

Jenny Wiklunds nyckelord för projektet "Journal" är arkitektur, konst, medicin, medicinsk teknik, konstnärlig forskning, kropp, minne och spatial-estetisk poetik.

Utställningen på KTH R1 är öppen för allmänheten dagligen klockan 13–17 till och med söndagen den 1 oktober 2017 utom fredagen den 29 september (då utställningen är stängd för disputationen).

Ämnesområdet för disputationen är "Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur". Respondent är således Jenny Wiklund. Opponent är professor Jan Kaila, Uniarts, Helsingfors, Finland. Handledare: Professor Katja Grillner.

Så här ser reaktorhallen KTH R1 ut för närvarande. I förgrunden konstverk tillhörande utställningen "Journal – rekonstruktion av kropp och minne". I bakgrunden rader av kontorsrum i tre våningsplan varav de två nedersta är utställningsrum med konstverk. Däremellan ses själva kärnreaktorgropen. I taket finns ett koordinatsystem som har använts för att mäta radioaktiv strålning på ett strukturerat sätt.

Här i reaktorhallen KTH R1 stod svensk kärnkrafts vagga. Cirka 25 meter ner i urberget under KTH:s campus vittnar en grop i betongen om svensk kärnkraftsteknologis barndom. I gropen låg Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1, framgår det av en artikel i tidningen KTH&Co. På golvet i bakgrunden ligger för närvarande konstverk. Till höger ses det upplysta kontrollrummet, som för närvarande är utställningsrum.

Flera av konstverken i Jenny Wiklunds utställning har medicinsk inriktning. Här kan man tycka sig se en skulptur med inälvor, bland annat lungor, hjärta och tarmar.

Ett av de större konstverken i utställningen är den här skulpturen som med sitt långa släp av märlband tar upp en stor del av ena väggen i reaktorhallen. Jenny Wiklunds skulptur är inspirerad av den mexikanska konstnären Frida Kahlo.

Jenny Wiklund, till höger på fotot, berättar för ett par besökare om sitt konstverk med en störtande stridspilot i källaren under reaktorhallen KTH R1.

Jenny Wiklund är konstnär och arkitekt från KTH Arkitekturskolan. Hon är född 1975 och verksam i Stockholm. Hennes doktorsavhandling i arkitektur, "Journal  – rekonstruktion av kropp och minne", läggs fram till offentlig granskning för avläggande av Teknologie doktorsexamen fredagen den 29 september 2017 klockan 9.15 i R1, Drottning Kristinas väg 51, KTH Campus i Stockholm. Samtliga foton i detta reportage är tagna den 18 september 2017.

Publicerat: 21 september 2017.

 


ANNONS


 

Internationell mässa för populärkultur och spelföretag hölls på Kistamässan


VIDEO (29 sekunder). Xbox demonstrerade sin nya Xbox One X på GameStop Expo på Kistamässan. Här ses en besökare prova att köra en simulerad Formel 1-bil på en tävlingsbana i Dubai. Videon och fotona i detta reportage är tagna under förhandsvisningen den 14 september 2017.

 

Comic Con Stockholm uppges vara Nordens största mässa för populärkultur. Den arrangerades den 15–17 september 2017 på Kistamässan i Kista i norra Stockholms kommun. Mässan samlade mycket inom TV, film, serietidningar, cosplay, gadgets, kläder och leksaker under ett och samma tak.

Tillsammans med GameStop anordnades även ett dedikerat spelområde, GameStop Northern Europe Conference Expo17. Där ställde några stora spelföretag som till exempel Nintendo, PlayStation, Xbox (Microsoft), Bandai Namco, Warner Bros och ThinkGeek ut sina senaste spelprodukter.

Gamestop är världens största spelvaruförsäljare som säljer PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, PS3, Nintendo 3DS, loot, konsoler och tillbehör.

I år arrangerades Comic Con Stockholm för första gången tillsammans med GameStop Expo. Dagen innan mässan öppnades anordnade GameStop en förhandsvisning av kommande spelnyheter för inbjudna gäster och pressmedia.

Speciellt inbjudna stjärngäster på Comic Con Stockholm var under mässdagarna Iain Glen från "Game of Thrones", Cobie Smulders från "Avengers" och "How I met your mother", Pamela Anderson från "Baywatch" samt Manu Bennett från "The Shannara Chronicles" och "Spartacus".

Stjärngästerna medverkade i frågepaneler som ingick i inträdesavgiften. Det kostade däremot extra för besökarna att få en autograf eller att fotograferas tillsammans med stjärngästerna.

Uppenbarligen var Cobie Smulders och Pamela Anderson populärast eftersom deras autografer och foton var dyrast: 250 kronor för en autograf och 400 kronor för ett foto. De två manliga stjärngästerna var lite billigare: Autograf 200 kronor och foto 300 kronor.

Nintendos stora hörnutställning på GameStop Expo dominerades av den välkända spelfiguren Mario.

De senaste versionerna av digitala bollspel och fantasispel var populära att pröva på under GameStop Expo på Kistamässan.

Publicerat: 19 september 2017.

 


ANNONS


 

Fullsatt frukostmöte hos
Stockholms Handelskammare
om nästa års valfrågor

Johan Norberg belyste i början av Handelskammarens hearing aktuella svenska samhällsfrågor i ett internationellt perspektiv. Han är, enligt Wikipedias formulering, "en svensk författare, debattör, dokumentärfilmare och filosofie magister i idéhistoria som arbetar för liberalism, kapitalism och globalisering".

 

Stockholms Handelskammare, som är näringslivets regionala organisation i Stockholms län och Uppsala län, arrangerade fredagen den 8 september 2017 en "Hearing – ett år till valet". Det välbesökta frukostmötet hölls i Handelskammarens ljusgård på Brunnsgatan 2 i Stockholm och handlade om de viktigaste frågorna inför de allmänna valen söndagen den 9 september 2018.

Hearingen inleddes med ett välkomstanförande av Handelskammarens VD Maria Rankka. Därefter följde en trendspaning av författaren och debattören Johan Norberg.

I den efterföljande paneldebatten om valets viktigaste frågor med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S),finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund (MP), Centerpartiets ledare Annie Lööf (C), Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD), Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson (L) och Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M). Paneldebatten leddes av Handelskammarens näringspolitiske expert Fredrik Torehammar.

Hearingen bjöd även på en historisk tillbakablick på huvudstadspolitiken med de tidigare finansborgarråden Annika Billström (S) och Kristina Axén Olin (M). Den sistnämnda ger sig för övrigt in i politiken på nytt efter flera års bortovaro.

Frukostmötet avslutades med en debatt mellan Stockholms läns landstings finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Under paneldebatten frågade debattledaren Fredrik Torehammar de sex politikerna: Vad tror ni kommer att bli den stora valfrågan nästa år? Svara med ett eller två ord.

Ingen av politikerna förmådde svara med just ett eller två ord. Av de ordrika svarsflödena utkristalliserades bland att annat följande valfrågor:

Ylva Johansson (S): Jobb och tillväxt.
Annie Lööf (C): Jobb, tillväxt och integration.
Anna König Jerlmyr (M): Trygghet (= brottsbekämpning)
Per Bolund (MP): Ekonomisk utveckling.
Mats Persson (L): Bidragsberoende (= oro för framväxt av en ny underklass i Sverige).
Jakob Forssmed (KD): Vården.

Följaktligen egentligen ingenting nytt, men ändå en fingervisning om vad valrörelsen kommer att handla om.

Stockholms Handelskammare har länge varit pådrivande i en annan fråga, nämligen om att bygga fyra järnvägsspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. Det statliga Trafikverket föreslår också i sin nya nationella plan att fyrspår ska byggas.

Fredrik Torehammar frågade politikerna: Vilka av er kommer att arbeta aktivt för att jag kan åka på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala innan min 50-årsdag (år 2031)?

Det visade sig att total enighet råder över partigränserna i denna "handuppräckningsfråga". Samtliga sex politiker räckte nämligen upp en hand. Detta uppskattades med applåder från publiken.


VIDEO (197 sekunder). I paneldebatten om de viktigaste valfrågorna nästa år medverkade från vänster arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Centerpartiets ledare Annie Lööf (C), Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson (L) och Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD) samt utfrågaren Fredrik Torehammar från Stockholms Handelskammare.

På temat "Tillbaka till framtiden" utfrågades Stockholms stads tidigare finansborgarråd Kristina Axén Olin (M), till vänster, och Annika Billström (S), i mitten, av Stockholms Handelskammares verkställande direktör Maria Rankka.

I programpunkten "Landstingsduellen" deltog oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), till vänster, och finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), till höger. Duellen leddes av Fredrik Torehammar.

Stockholms Handelskammares hearing den 8 september 2017 om nästa års valfrågor blev välbesökt – för att inte säga överfull. På deltagarlistan fanns fler än 170 anmälda deltagare. För dem som inte kunde närvara på mötet spelade Handelskammaren in en 91 minuter lång video om hearingen, som kan ses genom att klicka här.

Publicerat: 11 september 2017.

 


ANNONS


 

Konstnären Peter Eugén
slår igenom med kända
artister och norrländsk natur


VIDEO (34 sekunder). Peter Eugén berättar här i Stockholms Varjehandas video att tavlan "The stones camping in Norrland" är banbrytande i hans konstnärskap. Motivet är en kombination av natur och artister. Rockgruppen The Rolling Stones har han placerat vid en lägereld i norrländsk skogsmiljö. Priset för tavlan är 18 500 kronor.

 

Peter Eugén Nilsson är en 39-årig konstnär som sägs vara mitt uppe i sitt internationella genombrott. Just nu ställer han ut 45 tavlor på Galleri Ulfsunda på Ulfsunda Slott i Bromma i Stockholms kommun. Utställningen invigdes med vernissage den 26 augusti 2017 och kommer att hållas öppen till och med november.

Tavlorna uppges vara mycket populära på de svenska auktionshusen och har blivit uppmärksammade av Sveriges största auktionsfirmor och gallerier.

Peter Eugén (förnamnen är hans artistnamn) har de senaste åren haft stora framgångar på den internationella konstscenen med utställningar på bland annat Louvren i Paris, Schweiz, Hong Kong, New York, Las Vegas, Rom och London samt flera utställningar i Sverige bland annat på Edsvik Konsthall i Sollentuna.

Peter Eugén Nilsson är född 1978 och uppvuxen i Sundsvall. Verksam konstnär sedan 2001. Sedan 2007 är han bosatt och verksam i Stockholmsområdet. Han bor på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm.

Han började sin konstnärliga bana som naturmålare, men efter flytten till Stockholm inriktade han sig mer på porträttmåleri. Konverterade till den så kallade popkonsten 2008. Motiven är mest artister från musikscenen, men också personer med starka karaktärsdrag med fokus på ögonblicksbilder och scenframträdanden.

Har länge målat med akryl och olja. År 2014 provade han på akvarellmåleri och blev fast.

Han är både en stämningsfull naturmålare (med norrländska fjäll, skogar och sjöar som favoritmotiv) och en uttrycksfull popkonstnär (med kända artister ofta placerade i främmande miljöer). Numera kombinerar han akvarellmålandet med popkonsten och blandar sin konst på utställningar.

Peter Eugéns konst handlar ofta om kontrasten mellan stad och landsbygd.

Galleri Ulfsunda på Ulfsunda Slott har under några års tid låtit lovande konstnärer ställa ut sin konst på slottet. Varje utställning varar i tre månader och inleds med en vernissage. På konferensslottet får konstnärerna "möjlighet att nå en bredare målgrupp som kanske inte vanligtvis rör sig på gallerier men ändå uppskattar livets goda".

Peter Eugéns nästa utställning i Stockholmsregionen äger rum på Hägernäs Strands galleri, Catalinavägen 8 i Täby, den 5–16 september 2017. Det blir vernissage med bland annat några helt nymålade tavlor lördagen den 9 september klockan 12–16.

Peter Eugén framför tavlan "Payback" med Lennon, Warhol och Palme. Den är inte hans mest genomarbetade verk, men kanske hans mest spännande: "Hade tråkigt i ateljén igår. Blandade hejvilt med Lennon, Warhol & Palme", skriver han själv på sin Facebooksida den 11 mars 2017. De tre revolverbeväpnade personerna på tavlan har det gemensamt att de har skjutits: Den engelske rockmusikern och Beatles-grundaren John Lennon sköts ihjäl den 8 december 1980 i New York. Den amerikanske konstnären och filmskaparen Andy Warhol sköts den 3 juni 1968 i New York, skadades svårt men överlevde. Han avled 1987. Den svenske statsministern Olof Palme sköts ihjäl den 28 februari 1986 i Stockholm. Priset för tavlan "Payback" är 14 500 kronor.

Ulfsunda Slott i Bromma ingår i Stockholm Meeting Selection (SMS), som driver nio hotell, restauranger och eventlokaler i Stockholm med omnejd. I Stockholm Meeting Selection ingår Ulfsunda Slott, Hesselby Slott och Åkeshofs Slott i Stockholms västerort samt Näsby Slott i Täby, Villa Lovik och Bosön på Lidingö, Sturegatan 15 och Restaurang Hantverket i Stockholms city samt Rosersberg Slottshotell i Sigtuna. Fotot på Ulfsunda Slott togs den 26 augusti 2017.

Publicerat: 29 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Möte om stadsutveckling
med avgående landshövdingen
i Tessinska palatset

I panelsamtalet om hur man bör bygga framtidens stad den 15 augusti 2017 i Tessinska palatset i Stockholm deltog från vänster Filmregion Stockholm-Mälardalens VD Anette Mattsson, Stena Fastigheter Stockholms VD PG Sabel, landshövding Chris Heister, Huddinges kommundirektör Magdalena Bosson och Konstfacks rektor Maria Lantz.

 

Den avgående landshövdingen i Stockholms län Chris Heister bjöd in till ett panelsamtal om hur kultur kan bidra till goda och attraktiva livsmiljöer och en hållbar stad. Evenemanget hette "Stockholm, kulturen och livet mellan husen". Det hölls på kvällen den 15 augusti 2017 i landshövdingens residens dvs Tessinska palatset på Slottsbacken 4 i Stockholm.

Medarrangör var Filmregion Stockholm-Mälardalen. Kvällen avslutades följdriktigt med utomhusbio i Tessinska palatsets trädgård. Filmen som visades var "Citizen Schein" av Maud Nycander, Jannike Åhlund och Kersti Grunditz Brennan. Den är en intressant dokumentär om Harry Scheins märkliga liv och leverne.

I evenemanget deltog ett 70-tal personer från berörda yrkesgrupper: Fastighetsägare, arkitekter och kulturarbetare samt politiker och tjänstemän från staten, landstinget och kommuner. Plus media.

Projektledaren Geska Bresevic presenterade "Smart Kreativ Stad". Det är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen för åren 2015–2020. Projektet drivs av Filmregion Stockholm–Mälardalen i samarbete med medlemmar och partners inom flera branscher.

Slumrande och bortglömda platser har väckts till liv bland annat genom projicering av stora ljusbilder på outnyttjade husfasader

Filmregion Stockholm–Mälardalen är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digitala medier.

Efter nästan sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017 då hennes förordnande löper ut. Under sommaren har hon mött beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen har skett bland annat vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten "Salong framtiden".

Dokumentationen kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län. Den ska presenteras senare i höst.

Sedan den 1 februari 2012 är Chris Heister landshövding i Stockholms län. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen, som är regeringens företrädare i regionen och samordningsorgan för statlig verksamhet i länet. Länsstyrelsen arbetar som en samlande kraft för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Efter nästan sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017, då hennes förordnande upphör.

Tessinska palatset, som är ett byggnadsminne, är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. I palatset finns landshövdingens privatbostad, representationslokaler och en paradvåning bevarad från Nicodemus Tessin den yngres tid. Fotograferat den 15 augusti 2017 i Tessinska palatsets barockträdgård.

Tessinska palatsets trädgård, som inramas av huset, är sinnrikt konstruerad för att ge intryck av ett större djup än det verkliga. Den vackra barockträdgården har en konstfullt utformad plantering av buxbom. Bortre delen avskärmas av två fristående väggar med nischer, som på Tessins tid var försedda med galler och fungerade som fågelburar. Bakom finns en mindre trädgård som tidigare omgavs av stall och vagnshus, framgår det av Länsstyrelsens broschyr om landshövdingens residens.

Trädgården i Tessinska palatset skapades på 1700-talet. Den är ett fint exempel på en italiensk barockträdgård. Där skapades illusoriska perspektiv så att både palatset och trädgården upplevs som större än vad de faktiskt är. På 1960-talet restaurerades trädgården då bland annat "buxbomsbroderierna" återskapades, enligt en skylt i trädgården. Dessvärre är buxbomen påverkad av olika växtsjukdomar, bland annat kommasköldlus. För att bli av med skadedjuren har de tidigare höga buxbomplantorna skurits ner. Markytan har desinfekterats "genom flamning med gasol".

Trädgården med det figurklippta barockmönstret av buxbom är fotograferad från konferensrummet en trappa upp i Tessinska palatset den 15 augusti 2017. Utomhusvisningen av filmen "Citizen Schein" ägde rum i bortre delen av parken dvs bakom filmduken som man på fotot alltså ser baksidan av.

Tessinska palatset på Slottsbacken 4 i Gamla stan är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. Där inryms en paradvåning bevarad från Tessins tid, en representationsvåning och landshövdingens privatbostad. Nicodemus Tessin d.y. (1654–1728) lät mellan 1694 och cirka 1700 uppföra Tessinska palatset som ståndsmässig privatbostad åt sig och sin familj. Samtidigt ansvarade han, rakt över gatan, för byggnadsarbetet med det nya Stockholms slott.

 

I arbetet med sitt privata palats fick Nicodemus Tessin d.y. stort spelrum för sin arkitektoniska experimentlusta, enligt Länsstyrelsens information. På tomten på Slottsbacken 4, inte större än en normalstor villatomt i dagens Stockholmsregion, lät han bygga ett magnifikt palats i miniatyr som "med sina skenperspektiv lekfullt bedrar besökarens ögon att se större rymder än de faktiska".

Paradvåningen på den översta våningen är bevarad sedan Tessins dagar, med rika dekorationsmålningar av franska konstnärer. Den sceniskt uppbyggda barockträdgården är numera, efter perioder av förfall och förvandling, helt återställd enligt Tessins egna ritningar.

Huset har tre våningar. Den nedersta är kraftfullt och rustikt utformad. Planet domineras av en pelarsal med höga portar som Tessin höll öppna sommartid så att allmänheten kunde skymta palatsets trädgård. På bottenvåningen fanns även kök och plats för tjänstefolket medan bostadsrummen låg en trappa upp. I flyglarna rymdes bibliotek och galleri.

På översta våningen byggde Tessin sin "lilla paradvåning" som tidens sed föreskrev med sal, förrum, sängkammare och ett kabinett i var ände.

Landshövdingens arbetsplats, dvs Länsstyrelsen i Stockholms län, ligger efter flytten från Hantverkargatan numera på Regeringsgatan 66 i hörnet av Kungsgatan i Stockholm.

Publicerat: 18 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Nationalmuseum Design vid Sergels torg visar unik privatsamling av finsk design

I pressvisningen före vernissagen av utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" den 20 juni 2017 hos Nationalmuseum Design medverkade från vänster sommarens "containerkonstnär" Michael Johansson, utställningens båda curatorer Barbro Kulvik och Antti Siltavuori, samlingens ägare makarna Kaj Forsblom och Rafaela Seppälä-Forsblom samt Nationalmuseums överintendent Berndt Arell. I bakgrunden står Nationalmuseums pressansvarige Mattias Robertson.

 

Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm öppnade den 20 juni 2017 den unika utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling". Utställningen är unik så tillvida att den via Forsbloms privatsamling av design- och konsthantverk ger en inblick i innovation, teknik, utveckling och estetik åren strax före men främst efter Finlands självständighet år 1917.

I denna avslutande utställning på Nationalmuseum Design vid Sergels torg speglas den framväxande form- och hantverksnationen Finland från sekelskiftet 1800/1900 fram till idag. Utställningen omfattar över 200 föremål av 28 välkända finska formgivare, arkitekter och konstnärer. Besökarna får se möbler, armaturer, glas, keramik, textil och andra konstföremål.

Samlingen har i den här utsträckningen aldrig tidigare visats offentligt. Utställningen presenterar allt från originalmöbler av arkitekten Eliel Saarinen, glas och möbler av Alvar Aalto till helt nya objekt av Ilkka Suppanen och Kristina Riska.

– Varje föremål i vår samling har valts ut med kärlek, säger Rafaela Seppälä-Forsblom.

Utifrån uppväxtåren på de finländska ambassaderna i Washington och Paris, där Rafaela Seppäläs far var sändebud, "har minnena från barndomen transformerats till kreativ nostalgi som ger samlingen både bredd och variation". Det starka personliga engagemanget för den finska designhistorien är ständigt närvarande.

Utgångspunkten för samlingen av finsk design och konsthantverk blev en flaska i glas av Ristomatti Ratia som Rafaela Seppälä fick i gåva på Alla hjärtans dag 1999 av sin blivande make Kaj Forsblom.

Glasföremål och objekt av bland andra Tapio Wirkkala, Aino Aalto, Timo Sarpaneva och Gunnel Nyman från 1950- och 1960-talen utgör självklara inslag i samlingen. Alvar Aalto är en annan självklar representant, här med bland annat unika varianter av den numera ikoniska Savoy-vasen tillsammans med skåp, karmstolar och bord ritade för Paimio Sanatorium.

Ett särskilt fokus i samlingen har ägnats formgivaren Paavo Tynell som 1918 tillsammans med kolleger startade Taito Oy. Taito var ett industriföretag som i första hand ägnade sig åt produktion av allehanda metallföremål, men under 1930-talet alltmer övergick till tillverkning av armaturer där Paavo Tynell var den ledande formgivaren.

I samarbete med företaget genomfördes också alla Alvar Aaltos stora projekt som Paimio Sanatorium, Biblioteket i Viborg och Restaurang Savoy i Helsingfors. I utställningen visas flera av Tynells unika armaturer i mässing, mässingsnät och perforeringar för första gången utanför Finland.

Utställningen "Hundra år av finsk design" visas i kronologisk ordning. Den inleds med ett foto föreställande Finlands paviljong på Exposition Universelle i Paris 1900. Den säregna paviljongen har ritats av arkitekttrion Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. I glasmontern finns vaser, tillbringare och skålar från 1897–1902 av Alfred William Finch. Möblerna är ett sybord med matchande fåtöljer från 1910–1920 av Louis Sparre. Tavlan på väggen heter "Tuonen Lehto" och är målad 1902 av Pekka Halonen.

 

Även Marimekko lyfts fram i utställningen. Rafaela Seppälä-Forsblom förklarar att "jag har alltid haft Marimekkos produkter i mitt hem och precis som min mor dukade jag våra festbord med Marimekko-dukar".

Rafaela & Kaj Forsbloms samling fortsätter att expandera med såväl förvärv av 1900-talsföremål som av samtida finsk design- och konstobjekt. En önskan att bidra till att de unika och klassiska finska designföremålen inte skingras för världen har utgjort ett viktigt incitament i byggandet av samlingen.

Till skillnad från museisamlingar kan kriterierna för en privatsamling vara betydligt friare och mer subjektiva.

Utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" visas på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm till och med den 29 oktober 2017.

I samband med utställningen har en drygt 200 sidor gedigen publikation givits ut.

Med utställningen "Hundra år av finsk design" i Stockholm och sommarens utställning "Tre Kronor – Made in Finland" om äldre finskt silver på Läckö Slott i Västergötland vill Nationalmuseum uppmärksamma märkesåret "Suomi Finland 100 år".

Nationalmuseum Design öppnade i februari 2015 som en tillfällig utställningsplats hos Kulturhuset Stadsteatern under de år som museets huvudbyggnad på Blasieholmen renoveras. I och med utställningen "Hundra år av finsk design" avslutas denna tillfälliga verksamhet.

Nya Nationalmuseum öppnar hösten 2018.


VIDEO (31 sekunder). Rafaela Seppälä-Forsblom berättade under pressvisningen den 20 juni om Järnvägsstationen i Helsingfors och om bostads- och ateljébyggnaden Hvitträsk i Kyrkslätt utanför Helsingfors. Båda anläggningarna ritades i nationalromantisk stil av Eliel Saarinen och avseende Hvitträsk i samverkan med arkitektkollegerna Herman Gesellius och Armas Lindgren.

 

FINSK, FINLÄNDSK, SKANDINAVISK ELLER NORDISK DESIGN?

I publikationen "Hundra år av finsk design. Ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" skriver Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum, en intressant artikel om skillnader och likheter i finsk, skandinavisk och nordisk design.

Hon belyser "nätverk och händelser som lett fram till ett gemensamt formspråk, till en nordisk stil som internationellt kom att lanseras som 'Scandinavian design', framför allt från 1950-talet. Trots att Finland inte räknas till Skandinavien har finsk design intagit en självklar position inom det fält som detta begrepp syftar på, och det med starkare muskler än till exempel Norge".

Vidare: "Naturen har på många olika sätt präglat skandinavisk design, med de olika elementen och deras varierande tillstånd i form av till exempel vatten, is och snö. Landskapets karaktär, träslagen, ljuset, årstiderna och himlar i solnedgång – allt detta inryms i det som av olika skäl har kallats den blonda stilen."

"Men det finska har också fått epitetet 'kargt'. Att förlika sig med sitt öde och med återhållen stolthet oförtrutet kämpa sig igenom svårigheter och elände är det som brukar betecknas som sisu, en kraft som den finska folksjälen sägs omfatta."

Mot denna bakgrund kan man fråga sig: Är exempelvis det till synes urfinska Marimekko "med sina djärva och färgstarka tyger" ett uttryck för blond och karg finsk, skandinavisk eller nordisk design?

Det vore intressant att få se en utställning på temat "Nordisk design" med gamla och nya föremål i alla konstformer från olika länder.

Till sist: Flera av de formgivare, vars alster visas på utställningen om finsk design, har svenskklingande namn: Louis Sparre, Greta Skogster-Lehtinen, Göran Hongell, Lisa Johansson-Pape och Gunnel Nyman.

I detta sammanhang borde därför "finsk design" kanske ha bytts ut mot "finländsk design".

En av utställningen curatorer, Antti Siltavuori, berättade under pressvisningen den 20 juni om den fantasifulla och färggranna glasvasen Huljake av konstnären Oiva Toikka från Iittala 2012.

Text och foto: Mac Lennart Lindskog.
Publicerat: 26 juni 2017.

 


ANNONS